Variabele: Geboortedatum

Een verbetering voorstellen

Naam

Geboortedatum

Afkorting

geboorte_datum

Thema

Persoonsgegevens

Definitie/omschrijving

Geboortedatum van de persoon.

Bron

DWH_FMP

Instelling

Fonds voor Beroepsziekten

Geldigheidsperiode

01/01/2001 - 31/12/2016

Meetniveau

Ordinaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Vanaf 2003 is het Rijksregister de originele bron van deze variabele. Het is dus aangewezen vanaf 2003 de originele bron te raadplegen voor deze informatie.

Internationale compatibiliteit

/