Variabele: Werkgever

Een verbetering voorstellen

Naam

Werkgever

Afkorting

werkgever_code

Thema

Werkgever

Definitie/omschrijving

Deze code duidt aan wie de werkgever was op het ogenblik van de laatste blootstelling aan het beroepsrisico. Dit is in principe een volledig RSZ-nr. dat bestaat uit de werkgeverscategorie (de eerste 3 posities geven de bijdragen weer die door de werkgever verschuldigd zijn), gevolgd door het RSZ-inschrijvingsnummer (RSZ-identificatienummer van maximum 7 posities) en 2 controlecijfers. De cijfers volgen elkaar op.

Bron

DWH_FMP

Instelling

Fonds voor Beroepsziekten

Geldigheidsperiode

01/01/2001 - 31/12/2016

Meetniveau

/

Bijzonderheden/opmerkingen

Uitzondering: de codes in 3 posities (6xx voor de mijnen in Vlaanderen en de Kempen en van 1xx tot 5xx voor de mijnen in Wallonië) voor de vroegere werkgever van een mijnwerker.

De gegevens van het FBZ zijn beschikbaar vanaf 2001, maar zijn pas vanaf 2003 in het DWH AM&SB opgenomen. Hierdoor is er voor de gegevens van 2001 en 2002 geen informatie van het Rijksregister beschikbaar, zijn er voor deze gegevens geen LIPRO-codes, geen socio-economische positie en geen afgeleide variabelen.

Internationale compatibiliteit

/