Variabele: Begindatum van het huidig recht

Een verbetering voorstellen

Naam

Begindatum van het huidig recht

Afkorting

Begindatum_huidig_recht_c

Thema

Pensioenen

Definitie/omschrijving

De begindatum van het huidig recht vermeldt wanneer een pensioenrecht voor de gepensioneerde werd geopend

Bron

DWH_ONP_CADASTRE

Instelling

Rijksdienst voor Pensioenen

Geldigheidsperiode

01/01/2001 - 31/03/2016

Meetniveau

Ordinaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Een gepensioneerde kan meerdere pensioenrechten cumuleren. Voor één persoon kunnen dus meerdere begindata van het huidig recht geregistreerd worden.
  • De gegevens van het bestand DWH_ONP_CADASTRE zijn beschikbaar vanaf 2001 maar zijn pas echt geïntegreerd in het DWH AM&SB vanaf 2003. Dit betekent dat voor de data van 2001 en 2002 geen rijksregistergegevens, geen Lipro code, geen nomenclatuurcode of afgeleide variabelen beschikbaar zijn. Vanaf 2003 zijn deze gegevens wel beschikbaar.

Internationale compatibiliteit

/