Variabele: Bijdrage kinderopvang

Een verbetering voorstellen

Naam

Bijdrage kinderopvang

Afkorting

Cotacc

Thema

Bijdragen, Werkgever

Definitie/omschrijving

Bedrag van de bijdrage voor initiatieven kinderopvang

Bron

DWH_ONSS_StatbaseDMFA

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2003 - 31/03/2008

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

Om initiatieven inzake kinderopvang te bevorderen, int de RSZ een bijkomende werkgeversbijdrage. Vervangen door Contributioncode patacc.

Internationale compatibiliteit

/