Variabele: Bijdrage werkloosheid van 1,60%

Een verbetering voorstellen

Naam

Bijdrage werkloosheid van 1,60%

Afkorting

Cotm_s

Thema

Bijdragen, Werkgever

Definitie/omschrijving

Bedrag van de supplementaire bijdrage voor werkloosheid

Bron

DWH_ONSS_StatbaseDMFA

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2003 - 31/03/2008

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

Niet iedereen is de bijdrage van 1,60% (1,69% onder invloed van de loonmatigingsbijdrage) verschuldigd. Ze geldt enkel voor werkgevers die op 30 juni van het voorgaande jaar ten minste tien werknemers tewerkstelden. Om het aantal werknemers op 30 juni van het voorgaande jaar te bepalen, houdt men rekening met alle werknemers die op die dag bij de werkgever werkten in uitvoering van een arbeidsovereenkomst, met de leerlingen en met de werknemers die uitsluitend onder de regeling der geneeskundige verzorging vallen. Komen voor die berekening eveneens in aanmerking, de werknemers van wie de arbeid geschorst is wegens een wettelijke oorzaak zoals ziekte of ongeval, rust bij zwangerschap of bevalling, gedeeltelijke of toevallige werkloosheid en wederoproeping onder de wapens, met uitzondering evenwel van de werknemers in volledige loopbaanonderbreking. Vervangen door Contributioncode 855/7.

Internationale compatibiliteit

/