Variabele: Bijzondere RSZ-bijdrage

Een verbetering voorstellen

Naam

Bijzondere RSZ-bijdrage

Afkorting

Cotons

Thema

Bijdragen

Definitie/omschrijving

Bedrag van de bijzondere bijdrage voor de financiering van Sociale Zekerheid

Bron

DWH_ONSS_StatbaseDMFA

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2003 - 31/03/2008

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

Behalve de 'gewone' socialezekerheidsbijdragen, is er tevens een 'bijzondere' bijdrage voor de sociale zekerheid ten laste van de werknemers. Het bedrag van de bijdrage staat in verhouding tot het jaarlijks belastbare gezinsinkomen. De administratie der directe belastingen doet jaarlijks de definitieve afrekening bij de belastingheffing. De aan de RSZ betaalde bedragen zijn dus voorschotten op de jaarlijks verschuldigde bijdrage. Vervangen door Contributioncode 856.

Internationale compatibiliteit

/