Variabele: Loonklasse

Een verbetering voorstellen

Naam

Loonklasse

Afkorting

Salcl_pt

Thema

Loon

Definitie/omschrijving

Loonklasse waartoe het dagloon RSZ behoort

Bron

DWH_ONSS_StatbaseLATG

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/1997 - 31/12/2002

Meetniveau

Ordinaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Alle loonvariabelen van de RSZ zijn brutolonen, met andere woorden: de werknemersbijdragen zijn inbegrepen, de werkgeversbijdragen niet.
  • Gemiddeld uurloon voor deeltijdse werknemers wordt ingedeeld in 151 loonklassen met interval van 0,125 Euro

Internationale compatibiliteit

/