Variabele: NACE-code

Een verbetering voorstellen

Naam

NACE-code

Afkorting

Codnac

Thema

Bedrijfssector, Werkgever

Definitie/omschrijving

Voornaamste activiteitssector van de werkgever volgens de Nace-Bel-nomenclatuur (5 cijfers).

Bron

DWH_ONSS_StatbaseDMFA

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2008 - 31/12/2016

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Het gaat om de activiteitssector waaronder de werkgever ressorteert in de gecentraliseerde statistiek van de RSZ. Het gaat hier om Nace Rev. 2.

Internationale compatibiliteit

De activiteitennomenclatuur NACE Rev.1 werd opgesteld in een geharmoniseerd Europees kader dat vastgelegd werd in een EG-Verordening van de Raad. Deze Europese nomenclatuur staat nationale aanpassingen toe die verkregen werden door het uitsplitsen van de meest gedetailleerde Europese rubrieken. De NACE-BEL is de Belgische versie van de NACE Rev.1 (140 klassen van de ongeveer 500 klassen van de NACE Rev.1 werden verder onderverdeeld in de NACE-BEL).

In 2008 werd de Nace-Bel-nomenclatuur grondig gewijzigd.

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
1.110Teelt van granen (m.u.v rijst), peulgewassen en oliehoudende zaden 01/01/2008 - 31/12/2016
1.120Teelt van rijst 01/01/2008 - 31/12/2016
1.130Teelt van groenten, meloenen en wortel- en knolgewassen 01/01/2008 - 31/12/2016
1.140Teelt van suikerriet 01/01/2008 - 31/12/2016
1.150Teelt van tabak 01/01/2008 - 31/12/2016
1.160Teelt van vezelgewassen 01/01/2008 - 31/12/2016
1.191Teelt van bloemen 01/01/2008 - 31/12/2016
1.199Teelt van andere eenjarige gewassen, n.e.g. 01/01/2008 - 31/12/2016
1.210Teelt van druiven 01/01/2008 - 31/12/2016
1.220Teelt van tropisch en subtropisch fruit 01/01/2008 - 31/12/2016
1.230Teelt van citrusvruchten 01/01/2008 - 31/12/2016
1.240Teelt van pit- en steenvruchten 01/01/2008 - 31/12/2016
1.250Teelt van andere boomvruchten, kleinfruit en noten 01/01/2008 - 31/12/2016
1.260Teelt van oliehoudende vruchten 01/01/2008 - 31/12/2016
1.270Teelt van gewassen bestemd voor de vervaardiging van dranken 01/01/2008 - 31/12/2016
1.280Teelt van specerijgewassen en van aromatische en medicinale gewassen 01/01/2008 - 31/12/2016
1.290Teelt van andere meerjarige gewassen 01/01/2008 - 31/12/2016
1.301Boomkwekerijen, m.u.v. bosboomkwekerijen 01/01/2008 - 31/12/2016
1.309Overige plantenvermeerdering 01/01/2008 - 31/12/2016
1.410Fokken van melkvee 01/01/2008 - 31/12/2016
1.420Fokken van andere runderen en buffels 01/01/2008 - 31/12/2016
1.430Fokken van paarden en andere paardachtigen 01/01/2008 - 31/12/2016
1.440Fokken van kamelen en andere kameelachtigen 01/01/2008 - 31/12/2016
1.450Fokken van schapen en geiten 01/01/2008 - 31/12/2016
1.461Fokvarkenshouderijen 01/01/2008 - 31/12/2016
1.462Varkensvetmesterijen 01/01/2008 - 31/12/2016
1.471Kippenkwekerijen 01/01/2008 - 31/12/2016
1.472Productie van eieren van pluimvee 01/01/2008 - 31/12/2016
1.479Overige pluimveehouderijen, m.u.v. kippenkwekerijen 01/01/2008 - 31/12/2016
1.490Fokken van andere dieren 01/01/2008 - 31/12/2016
1.500Gemengd bedrijf 01/01/2008 - 31/12/2016
1.610Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen 01/01/2008 - 31/12/2016
1.620Ondersteunende activiteiten in verband met de veeteelt 01/01/2008 - 31/12/2016
1.630Activiteiten met betrekking tot gewassen na de oogst 01/01/2008 - 31/12/2016
1.640Zaadbewerking met het oog op vermeerdering 01/01/2008 - 31/12/2016
1.700Jacht, zetten van vallen en diensten in verband met deze activiteiten 01/01/2008 - 31/12/2016
2.100Bosbouw 01/01/2008 - 31/12/2016
2.200Exploitatie van bossen 01/01/2008 - 31/12/2016
2.300Verzamelen van in het wild groeiende producten met uitzondering van hout 01/01/2008 - 31/12/2016
2.400Ondersteunende diensten in verband met de bosbouw 01/01/2008 - 31/12/2016
3.110Zeevisserij 01/01/2008 - 31/12/2016
3.120Binnenvisserij 01/01/2008 - 31/12/2016
3.210Mariene aquacultuur 01/01/2008 - 31/12/2016
3.220Aquacultuur in zoet water 01/01/2008 - 31/12/2016
5.100Winning van steenkool 01/01/2008 - 31/12/2016
5.200Winning van bruinkool 01/01/2008 - 31/12/2016
6.100Winning van aardolie 01/01/2008 - 31/12/2016
6.200Winning van aardgas 01/01/2008 - 31/12/2016
7.100Winning van ijzererts 01/01/2008 - 31/12/2016
7.210Winning van uranium- en thoriumerts 01/01/2008 - 31/12/2016
7.290Winning van andere non-ferrometaalertsen 01/01/2008 - 31/12/2016
8.111Winning van bouw- en siersteen 01/01/2008 - 31/12/2016
8.112Winning van kalksteen, gips, krijt en leisteen 01/01/2008 - 31/12/2016
8.121Winning van grind 01/01/2008 - 31/12/2016
8.122Winning van zand 01/01/2008 - 31/12/2016
8.123Winning van klei en kaolien 01/01/2008 - 31/12/2016
8.910Winning van mineralen voor de chemische en de kunstmestindustrie 01/01/2008 - 31/12/2016
8.920Winning van turf 01/01/2008 - 31/12/2016
8.930Zoutwinning 01/01/2008 - 31/12/2016
8.990Overige winning van delfstoffen, n.e.g. 01/01/2008 - 31/12/2016
9.100Ondersteunende activiteiten in verband met de aardolie- en aardgaswinning 01/01/2008 - 31/12/2016
9.900Ondersteunende activiteiten in verband met de overige winning van delfstoffen 01/01/2008 - 31/12/2016
10.110Verwerking en conservering van vlees, exclusief vlees van gevogelte 01/01/2008 - 31/12/2016
10.120Verwerking en conservering van gevogelte 01/01/2008 - 31/12/2016
10.130Vervaardiging van producten van vlees of van vlees van gevogelte 01/01/2008 - 31/12/2016
10.200Verwerking en conservering van vis en van schaal- en weekdieren 01/01/2008 - 31/12/2016
10.311Verwerking en conservering van aardappelen, exclusief productie van diepgevroren aardappelbereidingen 01/01/2008 - 31/12/2016
10.312Productie van diepgevroren aardappelbereidingen 01/01/2008 - 31/12/2016
10.320Vervaardiging van groente- en fruitsappen 01/01/2008 - 31/12/2016
10.391Verwerking en conservering van groenten, exclusief productie van diepgevroren groenten 01/01/2008 - 31/12/2016
10.392Verwerking en conservering van fruit, exclusief productie van diepgevroren fruit 01/01/2008 - 31/12/2016
10.393Productie van diepgevroren groenten en fruit 01/01/2008 - 31/12/2016
10.410Vervaardiging van oliën en vetten 01/01/2008 - 31/12/2016
10.420Vervaardiging van margarine en andere spijsvetten 01/01/2008 - 31/12/2016
10.510Zuivelfabrieken en kaasmakerijen 01/01/2008 - 31/12/2016
10.520Vervaardiging van consumptie-ijs 01/01/2008 - 31/12/2016
10.610Vervaardiging van maalderijproducten 01/01/2008 - 31/12/2016
10.620Vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten 01/01/2008 - 31/12/2016
10.711Industriële vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk 01/01/2008 - 31/12/2016
10.712Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk 01/01/2008 - 31/12/2016
10.720Vervaardiging van beschuit en biscuit en van ander houdbaar banketbakkerswerk 01/01/2008 - 31/12/2016
10.730Vervaardiging van macaroni, noedels, koeskoes en dergelijke deegwaren 01/01/2008 - 31/12/2016
10.810Vervaardiging van suiker 01/01/2008 - 31/12/2016
10.820Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk 01/01/2008 - 31/12/2016
10.830Verwerking van thee en koffie 01/01/2008 - 31/12/2016
10.840Vervaardiging van specerijen, sauzen en kruiderijen 01/01/2008 - 31/12/2016
10.850Vervaardiging van bereide maaltijden en schotels 01/01/2008 - 31/12/2016
10.860Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding 01/01/2008 - 31/12/2016
10.890Vervaardiging van andere voedingsmiddelen, n.e.g. 01/01/2008 - 31/12/2016
10.910Vervaardiging van veevoeders 01/01/2008 - 31/12/2016
10.920Vervaardiging van voeders voor huisdieren 01/01/2008 - 31/12/2016
11.010Vervaardiging van gedistilleerde dranken door distilleren, rectificeren en mengen 01/01/2008 - 31/12/2016
11.020Vervaardiging van wijn uit druiven 01/01/2008 - 31/12/2016
11.030Vervaardiging van cider en van andere vruchtenwijnen 01/01/2008 - 31/12/2016
11.040Vervaardiging van andere niet-gedistilleerde gegiste dranken 01/01/2008 - 31/12/2016
11.050Vervaardiging van bier 01/01/2008 - 31/12/2016
11.060Vervaardiging van mout 01/01/2008 - 31/12/2016
11.070Vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en ander gebotteld water 01/01/2008 - 31/12/2016
12.000Vervaardiging van tabaksproducten 01/01/2008 - 31/12/2016
13.100Bewerken en spinnen van textielvezels 01/01/2008 - 31/12/2016
13.200Weven van textiel 01/01/2008 - 31/12/2016
13.300Textielveredeling 01/01/2008 - 31/12/2016
13.910Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen 01/01/2008 - 31/12/2016
13.921Vervaardiging van beddengoed, tafellinnen en textielwaren voor huishoudelijk gebruik 01/01/2008 - 31/12/2016
13.929Vervaardiging van overige geconfectioneerde artikelen van textiel, m.u.v. kleding 01/01/2008 - 31/12/2016
13.930Vervaardiging van vloerkleden en tapijt 01/01/2008 - 31/12/2016
13.940Vervaardiging van koord, bindgaren, touw en netten 01/01/2008 - 31/12/2016
13.950Vervaardiging van gebonden textielvlies en van artikelen van gebonden textielvlies, exclusief kleding 01/01/2008 - 31/12/2016
13.960Vervaardiging van ander technisch en industrieel textiel 01/01/2008 - 31/12/2016
13.990Vervaardiging van andere textielproducten, n.e.g. 01/01/2008 - 31/12/2016
14.110Vervaardiging van kleding van leer 01/01/2008 - 31/12/2016
14.120Vervaardiging van werkkleding 01/01/2008 - 31/12/2016
14.130Vervaardiging van andere bovenkleding 01/01/2008 - 31/12/2016
14.140Vervaardiging van onderkleding 01/01/2008 - 31/12/2016
14.191Vervaardiging van hoeden en petten 01/01/2008 - 31/12/2016
14.199Vervaardiging van andere kleding en toebehoren, n.e.g. 01/01/2008 - 31/12/2016
14.200Vervaardiging van artikelen van bont 01/01/2008 - 31/12/2016
14.310Vervaardiging van gebreide en gehaakte kousen en sokken 01/01/2008 - 31/12/2016
14.390Vervaardiging van andere gebreide en gehaakte kleding 01/01/2008 - 31/12/2016
15.110Looien en bereiden van leer; bereiden en verven van bont 01/01/2008 - 31/12/2016
15.120Vervaardiging van koffers, tassen en dergelijke en van zadel- en tuigmakerswerk 01/01/2008 - 31/12/2016
15.200Vervaardiging van schoeisel 01/01/2008 - 31/12/2016
16.100Zagen en schaven van hout 01/01/2008 - 31/12/2016
16.210Vervaardiging van fineer en van panelen op basis van hout 01/01/2008 - 31/12/2016
16.220Vervaardiging van geassembleerde parketvloeren 01/01/2008 - 31/12/2016
16.230Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk 01/01/2008 - 31/12/2016
16.240Vervaardiging van houten emballage 01/01/2008 - 31/12/2016
16.291Vervaardiging van andere artikelen van hout 01/01/2008 - 31/12/2016
16.292Vervaardiging van artikelen van kurk, riet of vlechtwerk 01/01/2008 - 31/12/2016
17.110Vervaardiging van papierpulp 01/01/2008 - 31/12/2016
17.120Vervaardiging van papier en karton 01/01/2008 - 31/12/2016
17.210Vervaardiging van gegolfd papier en golfkarton en van verpakkingsmateriaal van papier en karton 01/01/2008 - 31/12/2016
17.220Vervaardiging van huishoudelijke en sanitaire papierwaren 01/01/2008 - 31/12/2016
17.220Vervaardiging van huishoudelijke en sanitaire papierwaren 01/01/2008 - 31/12/2016
17.230Vervaardiging van kantoorbenodigdheden van papier 01/01/2008 - 31/12/2016
17.240Vervaardiging van behangpapier 01/01/2008 - 31/12/2016
17.290Vervaardiging van andere artikelen van papier of karton 01/01/2008 - 31/12/2016
18.110Krantendrukkerijen 01/01/2008 - 31/12/2016
18.120Overige drukkerijen 01/01/2008 - 31/12/2016
18.130Prepress- en premediadiensten 01/01/2008 - 31/12/2016
18.140Binderijen en aanverwante diensten 01/01/2008 - 31/12/2016
18.200Reproductie van opgenomen media 01/01/2008 - 31/12/2016
19.100Vervaardiging van cokesovenproducten 01/01/2008 - 31/12/2016
19.200Vervaardiging van geraffineerde aardolieproducten 01/01/2008 - 31/12/2016
20.110Vervaardiging van industriële gassen 01/01/2008 - 31/12/2016
20.120Vervaardiging van kleurstoffen en pigmenten 01/01/2008 - 31/12/2016
20.130Vervaardiging van andere anorganische chemische basisproducten 01/01/2008 - 31/12/2016
20.140Vervaardiging van andere organische chemische basisproducten 01/01/2008 - 31/12/2016
20.150Vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen 01/01/2008 - 31/12/2016
20.160Vervaardiging van kunststoffen in primaire vormen 01/01/2008 - 31/12/2016
20.170Vervaardiging van synthetische rubber in primaire vormen 01/01/2008 - 31/12/2016
20.200Vervaardiging van verdelgingsmiddelen en van andere chemische producten voor de landbouw 01/01/2008 - 31/12/2016
20.300Vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek 01/01/2008 - 31/12/2016
20.411Vervaardiging van zeep en wasmiddelen 01/01/2008 - 31/12/2016
20.412Vervaardiging van poets- en reinigingsmiddelen 01/01/2008 - 31/12/2016
20.420Vervaardiging van parfums en toiletartikelen 01/01/2008 - 31/12/2016
20.510Vervaardiging van kruit en springstoffen 01/01/2008 - 31/12/2016
20.520Vervaardiging van lijm 01/01/2008 - 31/12/2016
20.530Vervaardiging van etherische oliën 01/01/2008 - 31/12/2016
20.590Vervaardiging van andere chemische producten, n.e.g. 01/01/2008 - 31/12/2016
20.600Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels 01/01/2008 - 31/12/2016
21.100Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen 01/01/2008 - 31/12/2016
21.201Vervaardiging van geneesmiddelen 01/01/2008 - 31/12/2016
21.209Vervaardiging van overige farmaceutische producten 01/01/2008 - 31/12/2016
22.110Vervaardiging van binnen- en buitenbanden van rubber; loopvlakvernieuwing 01/01/2008 - 31/12/2016
22.190Vervaardiging van andere producten van rubber 01/01/2008 - 31/12/2016
22.210Vervaardiging van platen, vellen, buizen en profielen van kunststof 01/01/2008 - 31/12/2016
22.220Vervaardiging van verpakkingsmateriaal van kunststof 01/01/2008 - 31/12/2016
22.230Vervaardiging van kunststofartikelen voor de bouw 01/01/2008 - 31/12/2016
22.290Vervaardiging van andere producten van kunststof 01/01/2008 - 31/12/2016
23.110Vervaardiging van vlakglas 01/01/2008 - 31/12/2016
23.120Vormen en bewerken van vlakglas 01/01/2008 - 31/12/2016
23.130Vervaardiging van holglas 01/01/2008 - 31/12/2016
23.140Vervaardiging van glasvezels 01/01/2008 - 31/12/2016
23.190Vervaardiging en bewerking van ander glas (inclusief technisch glaswerk) 01/01/2008 - 31/12/2016
23.200Vervaardiging van vuurvaste producten 01/01/2008 - 31/12/2016
23.310Vervaardiging van keramische tegels en plavuizen 01/01/2008 - 31/12/2016
23.321Vervaardiging van bakstenen 01/01/2008 - 31/12/2016
23.322Vervaardiging van dakpannen, tegels en andere producten voor de bouw van gebakken klei 01/01/2008 - 31/12/2016
23.410Vervaardiging van huishoudelijk en sieraardewerk 01/01/2008 - 31/12/2016
23.420Vervaardiging van sanitair aardewerk 01/01/2008 - 31/12/2016
23.430Vervaardiging van isolatoren en isolatiemateriaal, van keramische stoffen 01/01/2008 - 31/12/2016
23.440Vervaardiging van ander technisch aardewerk 01/01/2008 - 31/12/2016
23.490Vervaardiging van andere keramische producten 01/01/2008 - 31/12/2016
23.510Vervaardiging van cement 01/01/2008 - 31/12/2016
23.520Vervaardiging van kalk en gips 01/01/2008 - 31/12/2016
23.610Vervaardiging van artikelen van beton voor de bouw 01/01/2008 - 31/12/2016
23.620Vervaardiging van artikelen van gips voor de bouw 01/01/2008 - 31/12/2016
23.630Vervaardiging van stortklare beton 01/01/2008 - 31/12/2016
23.640Vervaardiging van mortel 01/01/2008 - 31/12/2016
23.650Vervaardiging van producten van vezelcement 01/01/2008 - 31/12/2016
23.690Vervaardiging van andere artikelen van beton, gips en cement 01/01/2008 - 31/12/2016
23.700Houwen, bewerken en afwerken van natuursteen 01/01/2008 - 31/12/2016
23.910Vervaardiging van schuur-, slijp- en polijstmiddelen 01/01/2008 - 31/12/2016
23.990Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale producten, n.e.g. 01/01/2008 - 31/12/2016
24.100Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen 01/01/2008 - 31/12/2016
24.200Vervaardiging van buizen, pijpen, holle profielen en fittings daarvoor, van staal 01/01/2008 - 31/12/2016
24.310Koudtrekken van staven 01/01/2008 - 31/12/2016
24.320Koudwalsen van bandstaal 01/01/2008 - 31/12/2016
24.330Koudvervormen en koudfelsen 01/01/2008 - 31/12/2016
24.340Koudtrekken van draad 01/01/2008 - 31/12/2016
24.410Productie van edelmetalen 01/01/2008 - 31/12/2016
24.420Productie van aluminium 01/01/2008 - 31/12/2016
24.430Productie van lood, zink en tin 01/01/2008 - 31/12/2016
24.440Productie van koper 01/01/2008 - 31/12/2016
24.450Productie van andere non-ferrometalen 01/01/2008 - 31/12/2016
24.460Bewerking van splijt- en kweekstoffen 01/01/2008 - 31/12/2016
24.510Gieten van ijzer 01/01/2008 - 31/12/2016
24.520Gieten van staal 01/01/2008 - 31/12/2016
24.530Gieten van lichte metalen 01/01/2008 - 31/12/2016
24.540Gieten van andere non-ferrometalen 01/01/2008 - 31/12/2016
25.110Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan 01/01/2008 - 31/12/2016
25.120Vervaardiging van metalen deuren en vensters 01/01/2008 - 31/12/2016
25.210Vervaardiging van radiatoren en ketels voor centrale verwarming 01/01/2008 - 31/12/2016
25.290Vervaardiging van andere tanks, reservoirs en bergingsmiddelen, van metaal 01/01/2008 - 31/12/2016
25.300Vervaardiging van stoomketels, exclusief warmwaterketels voor centrale verwarming 01/01/2008 - 31/12/2016
25.400Vervaardiging van wapens en munitie 01/01/2008 - 31/12/2016
25.501Smeden van metaal 01/01/2008 - 31/12/2016
25.502Persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie 01/01/2008 - 31/12/2016
25.610Oppervlaktebehandeling van metalen 01/01/2008 - 31/12/2016
25.620Verspanend bewerken van metalen 01/01/2008 - 31/12/2016
25.710Vervaardiging van scharen, messen, bestekken, enz. 01/01/2008 - 31/12/2016
25.720Vervaardiging van hang- en sluitwerk 01/01/2008 - 31/12/2016
25.731Vervaardiging van vormkasten en gietvormen 01/01/2008 - 31/12/2016
25.739Vervaardiging van gereedschap, m.u.v. vormkasten en gietvormen 01/01/2008 - 31/12/2016
25.910Vervaardiging van stalen vaten en dergelijke 01/01/2008 - 31/12/2016
25.920Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van licht metaal 01/01/2008 - 31/12/2016
25.930Vervaardiging van artikelen van draad en van kettingen en veren 01/01/2008 - 31/12/2016
25.940Vervaardiging van bouten, schroeven en moeren 01/01/2008 - 31/12/2016
25.991Vervaardiging van huishoudelijke en sanitaire artikelen van metaal 01/01/2008 - 31/12/2016
25.999Vervaardiging van overige artikelen van metaal, n.e.g. 01/01/2008 - 31/12/2016
26.110Vervaardiging van elektronische onderdelen 01/01/2008 - 31/12/2016
26.120Vervaardiging van elektronische printplaten 01/01/2008 - 31/12/2016
26.200Vervaardiging van computers en randapparatuur 01/01/2008 - 31/12/2016
26.300Vervaardiging van communicatieapparatuur 01/01/2008 - 31/12/2016
26.400Vervaardiging van consumentenelektronica 01/01/2008 - 31/12/2016
26.510Vervaardiging van meet-, controle-, en navigatie-instrumenten en -apparatuur 01/01/2008 - 31/12/2016
26.520Vervaardiging van uurwerken 01/01/2008 - 31/12/2016
26.600Vervaardiging van bestralingsapparatuur en van elektromedische en elektrotherapeutische apparatuur 01/01/2008 - 31/12/2016
26.700Vervaardiging van optische instrumenten en van foto- en filmapparatuur 01/01/2008 - 31/12/2016
26.800Vervaardiging van magnetische en optische media 01/01/2008 - 31/12/2016
27.110Vervaardiging van elektromotoren en van elektrische generatoren en transformatoren 01/01/2008 - 31/12/2016
27.120Vervaardiging van schakel- en verdeelinrichtingen 01/01/2008 - 31/12/2016
27.200Vervaardiging van batterijen en accumulatoren 01/01/2008 - 31/12/2016
27.310Vervaardiging van kabels van optische vezels 01/01/2008 - 31/12/2016
27.320Vervaardiging van andere elektrische en elektronische kabels 01/01/2008 - 31/12/2016
27.330Vervaardiging van schakelaars, stekkers, stopcontacten e.d. 01/01/2008 - 31/12/2016
27.401Vervaardiging van lampen 01/01/2008 - 31/12/2016
27.402Vervaardiging van verlichtingsapparaten 01/01/2008 - 31/12/2016
27.510Vervaardiging van elektrische huishoudapparaten 01/01/2008 - 31/12/2016
27.520Vervaardiging van niet-elektrische huishoudapparaten 01/01/2008 - 31/12/2016
27.900Vervaardiging van andere elektrische apparatuur 01/01/2008 - 31/12/2016
28.110Vervaardiging van motoren en turbines, exclusief motoren voor luchtvaartuigen, motorvoertuigen en bromfietsen 01/01/2008 - 31/12/2016
28.120Vervaardiging van hydraulische apparatuur 01/01/2008 - 31/12/2016
28.130Vervaardiging van andere pompen en compressoren 01/01/2008 - 31/12/2016
28.140Vervaardiging van andere kranen en dergelijke artikelen 01/01/2008 - 31/12/2016
28.150Vervaardiging van tandwielen, lagers en andere drijfwerkelementen 01/01/2008 - 31/12/2016
28.210Vervaardiging van ovens en branders 01/01/2008 - 31/12/2016
28.220Vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen 01/01/2008 - 31/12/2016
28.230Vervaardiging van kantoormachines en -uitrusting (exclusief computers en randapparatuur) 01/01/2008 - 31/12/2016
28.240Vervaardiging van elektrisch handgereedschap 01/01/2008 - 31/12/2016
28.250Vervaardiging van machines en apparaten voor de koeltechniek en klimaatregeling, voor niet-huishoudelijk gebruik 01/01/2008 - 31/12/2016
28.291Vervaardiging van verpakkingsmachines 01/01/2008 - 31/12/2016
28.292Vervaardiging van weegtoestellen 01/01/2008 - 31/12/2016
28.293Vervaardiging van toestellen voor het spuiten van vloeistoffen of poeder 01/01/2008 - 31/12/2016
28.294Vervaardiging van verkoopautomaten 01/01/2008 - 31/12/2016
28.295Vervaardiging van filtreertoestellen 01/01/2008 - 31/12/2016
28.296Vervaardiging van hogedrukreinigers, zandstraalapparaten en dergelijk reinigingsmateriaal 01/01/2008 - 31/12/2016
28.299Vervaardiging van andere machines en apparaten voor algemeen gebruik, n.e.g. 01/01/2008 - 31/12/2016
28.300Vervaardiging van machines en werktuigen voor de landbouw en de bosbouw 01/01/2008 - 31/12/2016
28.410Vervaardiging van machines voor de metaalbewerking 01/01/2008 - 31/12/2016
28.490Vervaardiging van andere gereedschapswerktuigen 01/01/2008 - 31/12/2016
28.910Vervaardiging van machines voor de metallurgie 01/01/2008 - 31/12/2016
28.920Vervaardiging van machines voor de winning van delfstoffen en voor de bouw 01/01/2008 - 31/12/2016
28.930Vervaardiging van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen 01/01/2008 - 31/12/2016
28.940Vervaardiging van machines voor de productie van textiel, kleding en leer 01/01/2008 - 31/12/2016
28.950Vervaardiging van machines voor de productie van papier en karton 01/01/2008 - 31/12/2016
28.960Vervaardiging van machines voor de kunststof- en rubberindustrie 01/01/2008 - 31/12/2016
28.990Vervaardiging van andere machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden, n.e.g. 01/01/2008 - 31/12/2016
29.100Vervaardiging en assemblage van motorvoertuigen 01/01/2008 - 31/12/2016
29.201Vervaardiging van carrosserieën voor motorvoertuigen 01/01/2008 - 31/12/2016
29.202Vervaardiging van aanhangwagens, caravans en opleggers 01/01/2008 - 31/12/2016
29.310Vervaardiging van elektrische en elektronische benodigdheden voor motorvoertuigen 01/01/2008 - 31/12/2016
29.320Vervaardiging van andere delen en toebehoren van motorvoertuigen 01/01/2008 - 31/12/2016
30.110Bouw van schepen en drijvend materieel 01/01/2008 - 31/12/2016
30.120Bouw van plezier- en sportvaartuigen 01/01/2008 - 31/12/2016
30.200Vervaardiging van rollend materieel voor spoorwegen 01/01/2008 - 31/12/2016
30.300Vervaardiging van lucht- en ruimtevaartuigen en van toestellen in verband daarmee 01/01/2008 - 31/12/2016
30.400Vervaardiging van militaire gevechtsvoertuigen 01/01/2008 - 31/12/2016
30.910Vervaardiging van motorfietsen 01/01/2008 - 31/12/2016
30.920Vervaardiging van fietsen en invalidenwagens 01/01/2008 - 31/12/2016
30.990Vervaardiging van andere transportmiddelen, n.e.g. 01/01/2008 - 31/12/2016
31.010Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen 01/01/2008 - 31/12/2016
31.020Vervaardiging van keukenmeubelen 01/01/2008 - 31/12/2016
31.030Vervaardiging van matrassen 01/01/2008 - 31/12/2016
31.091Vervaardiging van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen 01/01/2008 - 31/12/2016
31.092Vervaardiging van tuin- en terrasmeubelen 01/01/2008 - 31/12/2016
31.099Vervaardiging van andere meubelen, n.e.g. 01/01/2008 - 31/12/2016
32.110Slaan van munten 01/01/2008 - 31/12/2016
32.121Bewerken van diamant 01/01/2008 - 31/12/2016
32.122Bewerken van edelstenen (m.u.v. diamant) en van halfedelstenen 01/01/2008 - 31/12/2016
32.123Vervaardiging van sieraden 01/01/2008 - 31/12/2016
32.124Vervaardiging van edelsmeedwerk 01/01/2008 - 31/12/2016
32.129Vervaardiging van overige artikelen van edele metalen 01/01/2008 - 31/12/2016
32.130Vervaardiging van imitatiesieraden en dergelijke artikelen 01/01/2008 - 31/12/2016
32.200Vervaardiging van muziekinstrumenten 01/01/2008 - 31/12/2016
32.300Vervaardiging van sportartikelen 01/01/2008 - 31/12/2016
32.400Vervaardiging van spellen en speelgoed 01/01/2008 - 31/12/2016
32.500Vervaardiging van medische en tandheelkundige instrumenten en benodigdheden 01/01/2008 - 31/12/2016
32.910Vervaardiging van borstelwaren 01/01/2008 - 31/12/2016
32.990Overige industrie, n.e.g. 01/01/2008 - 31/12/2016
33.110Reparatie van producten van metaal 01/01/2008 - 31/12/2016
33.120Reparatie van machines 01/01/2008 - 31/12/2016
33.130Reparatie van elektronische en optische apparatuur 01/01/2008 - 31/12/2016
33.140Reparatie van elektrische apparatuur 01/01/2008 - 31/12/2016
33.150Reparatie en onderhoud van schepen 01/01/2008 - 31/12/2016
33.160Reparatie en onderhoud van lucht- en ruimtevaartuigen 01/01/2008 - 31/12/2016
33.170Reparatie en onderhoud van andere transportmiddelen 01/01/2008 - 31/12/2016
33.190Reparatie van andere apparatuur 01/01/2008 - 31/12/2016
33.200Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen 01/01/2008 - 31/12/2016
35.110Productie van elektriciteit 01/01/2008 - 31/12/2016
35.120Transmissie van elektriciteit 01/01/2008 - 31/12/2016
35.130Distributie van elektriciteit 01/01/2008 - 31/12/2016
35.140Handel in elektriciteit 01/01/2008 - 31/12/2016
35.210Productie van gas 01/01/2008 - 31/12/2016
35.220Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen 01/01/2008 - 31/12/2016
35.230Handel in gas via leidingen 01/01/2008 - 31/12/2016
35.300Productie en distributie van stoom en gekoelde lucht 01/01/2008 - 31/12/2016
36.000Winning, behandeling en distributie van water 01/01/2008 - 31/12/2016
37.000Afvalwaterafvoer 01/01/2008 - 31/12/2016
38.110Inzameling van ongevaarlijk afval 01/01/2008 - 31/12/2016
38.120Inzameling van gevaarlijk afval 01/01/2008 - 31/12/2016
38.211Voorbehandeling van ongevaarlijk afval met het oog op verwijdering 01/01/2008 - 31/12/2016
38.212Fysicochemische verwerking van slib en vloeibare afvalstoffen 01/01/2008 - 31/12/2016
38.213Behandeling en verwijdering van ongevaarlijk afval, m.u.v. slib en vloeibare afvalstoffen 01/01/2008 - 31/12/2016
38.219Overige verwerking en verwijdering van ongevaarlijk afval 01/01/2008 - 31/12/2016
38.221Voorbehandeling van gevaarlijk afval met het oog op verwijdering 01/01/2008 - 31/12/2016
38.222Behandeling en verwijdering van gevaarlijk afval 01/01/2008 - 31/12/2016
38.310Sloop van wrakken 01/01/2008 - 31/12/2016
38.321Sorteren van ongevaarlijk afval 01/01/2008 - 31/12/2016
38.322Terugwinning van metaalafval 01/01/2008 - 31/12/2016
38.323Terugwinning van inerte afvalstoffen 01/01/2008 - 31/12/2016
38.329Terugwinning van overig gesorteerd afval 01/01/2008 - 31/12/2016
39.000Sanering en ander afvalbeheer 01/01/2008 - 31/12/2016
41.101Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten 01/01/2008 - 31/12/2016
41.102Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten 01/01/2008 - 31/12/2016
41.201Algemene bouw van residentiële gebouwen 01/01/2008 - 31/12/2016
41.202Algemene bouw van kantoorgebouwen 01/01/2008 - 31/12/2016
41.203Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen 01/01/2008 - 31/12/2016
42.110Bouw van autowegen en andere wegen 01/01/2008 - 31/12/2016
42.120Bouw van boven- en ondergrondse spoorwegen 01/01/2008 - 31/12/2016
42.130Bouw van bruggen en tunnels 01/01/2008 - 31/12/2016
42.211Bouw van water- en gasdistributienetten 01/01/2008 - 31/12/2016
42.212Bouw van rioleringen 01/01/2008 - 31/12/2016
42.219Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen, n.e.g. 01/01/2008 - 31/12/2016
42.220Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie 01/01/2008 - 31/12/2016
42.911Baggerwerken 01/01/2008 - 31/12/2016
42.919Waterbouw, m.u.v. baggerwerken 01/01/2008 - 31/12/2016
42.990Bouw van andere civieltechnische werken, n.e.g. 01/01/2008 - 31/12/2016
43.110Slopen 01/01/2008 - 31/12/2016
43.120Bouwrijp maken van terreinen 01/01/2008 - 31/12/2016
43.130Proefboren en boren 01/01/2008 - 31/12/2016
43.211Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen 01/01/2008 - 31/12/2016
43.212Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen 01/01/2008 - 31/12/2016
43.221Loodgieterswerk 01/01/2008 - 31/12/2016
43.222Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie 01/01/2008 - 31/12/2016
43.291Isolatiewerkzaamheden 01/01/2008 - 31/12/2016
43.299Overige bouwinstallatie, n.e.g. 01/01/2008 - 31/12/2016
43.310Stukadoorswerk 01/01/2008 - 31/12/2016
43.320Schrijnwerk 01/01/2008 - 31/12/2016
43.331Plaatsen van vloer- en wandtegels 01/01/2008 - 31/12/2016
43.332Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout 01/01/2008 - 31/12/2016
43.333Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen 01/01/2008 - 31/12/2016
43.341Schilderen van gebouwen 01/01/2008 - 31/12/2016
43.342Schilderen van civieltechnische werken 01/01/2008 - 31/12/2016
43.343Glaszetten 01/01/2008 - 31/12/2016
43.390Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen 01/01/2008 - 31/12/2016
43.910Dakwerkzaamheden 01/01/2008 - 31/12/2016
43.991Waterdichtingswerken van muren 01/01/2008 - 31/12/2016
43.992Gevelreiniging 01/01/2008 - 31/12/2016
43.993Bouw van sierschouwen en open haarden 01/01/2008 - 31/12/2016
43.994Uitvoeren van metsel- en voegwerken 01/01/2008 - 31/12/2016
43.995Restaureren van bouwwerken 01/01/2008 - 31/12/2016
43.996Chapewerken 01/01/2008 - 31/12/2016
43.999Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden 01/01/2008 - 31/12/2016
45.111Groothandel in auto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton) 01/01/2008 - 31/12/2016
45.112Handelsbemiddeling in auto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton) 01/01/2008 - 31/12/2016
45.113Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton) 01/01/2008 - 31/12/2016
45.191Groothandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton) 01/01/2008 - 31/12/2016
45.192Handelsbemiddeling in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton) 01/01/2008 - 31/12/2016
45.193Detailhandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton) 01/01/2008 - 31/12/2016
45.194Handel in aanhangwagens, opleggers en caravans 01/01/2008 - 31/12/2016
45.201Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton) 01/01/2008 - 31/12/2016
45.202Algemeen onderhoud en reparatie van overige motorvoertuigen (> 3,5 ton) 01/01/2008 - 31/12/2016
45.203Reparatie en montage van specifieke auto-onderdelen 01/01/2008 - 31/12/2016
45.204Carrosserieherstelling 01/01/2008 - 31/12/2016
45.205Bandenservicebedrijven 01/01/2008 - 31/12/2016
45.206Wassen en poetsen van motorvoertuigen 01/01/2008 - 31/12/2016
45.209Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen, n.e.g. 01/01/2008 - 31/12/2016
45.310Handelsbemiddeling en groothandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen 01/01/2008 - 31/12/2016
45.320Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen 01/01/2008 - 31/12/2016
45.401Handelsbemiddeling en groothandel in motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen 01/01/2008 - 31/12/2016
45.402Detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen 01/01/2008 - 31/12/2016
46.110Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren en textielgrondstoffen en halffabrikaten 01/01/2008 - 31/12/2016
46.120Handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten 01/01/2008 - 31/12/2016
46.130Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen 01/01/2008 - 31/12/2016
46.140Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en luchtvaartuigen 01/01/2008 - 31/12/2016
46.150Handelsbemiddeling in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren 01/01/2008 - 31/12/2016
46.160Handelsbemiddeling in textiel, kleding, bont, schoeisel en lederwaren 01/01/2008 - 31/12/2016
46.170Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen 01/01/2008 - 31/12/2016
46.180Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen 01/01/2008 - 31/12/2016
46.190Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment 01/01/2008 - 31/12/2016
46.211Groothandel in granen en zaden 01/01/2008 - 31/12/2016
46.212Groothandel in veevoeders 01/01/2008 - 31/12/2016
46.213Groothandel in ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten 01/01/2008 - 31/12/2016
46.214Groothandel in andere akkerbouwproducten 01/01/2008 - 31/12/2016
46.215Groothandel in ruwe tabak 01/01/2008 - 31/12/2016
46.216Groothandel in akkerbouwproducten en veevoeders, algemeen assortiment 01/01/2008 - 31/12/2016
46.220Groothandel in bloemen en planten 01/01/2008 - 31/12/2016
46.231Groothandel in levend vee 01/01/2008 - 31/12/2016
46.232Groothandel in levende dieren, m.u.v. levend vee 01/01/2008 - 31/12/2016
46.240Groothandel in huiden, vellen en leer 01/01/2008 - 31/12/2016
46.311Groothandel in consumptieaardappelen 01/01/2008 - 31/12/2016
46.319Groothandel in groenten en fruit, m.u.v. consumptieaardappelen 01/01/2008 - 31/12/2016
46.321Groothandel in vlees en vleesproducten, uitgezonderd vlees van wild en van gevogelte 01/01/2008 - 31/12/2016
46.322Groothandel in vlees van wild en van gevogelte 01/01/2008 - 31/12/2016
46.331Groothandel in zuivelproducten en eieren 01/01/2008 - 31/12/2016
46.332Groothandel in spijsoliën en -vetten 01/01/2008 - 31/12/2016
46.341Groothandel in wijnen en geestrijke dranken 01/01/2008 - 31/12/2016
46.349Groothandel in dranken, algemeen assortiment 01/01/2008 - 31/12/2016
46.350Groothandel in tabaksproducten 01/01/2008 - 31/12/2016
46.360Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk 01/01/2008 - 31/12/2016
46.370Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen 01/01/2008 - 31/12/2016
46.381Groothandel in vis en schaal- en weekdieren 01/01/2008 - 31/12/2016
46.382Groothandel in aardappelproducten 01/01/2008 - 31/12/2016
46.383Groothandel in voedsel voor huisdieren 01/01/2008 - 31/12/2016
46.389Groothandel in andere voedingsmiddelen, n.e.g. 01/01/2008 - 31/12/2016
46.391Niet-gespecialiseerde groothandel in diepgevroren voedingsmiddelen 01/01/2008 - 31/12/2016
46.392Niet-gespecialiseerde groothandel in niet-diepgevroren voedingsmiddelen, dranken en genotmiddelen 01/01/2008 - 31/12/2016
46.411Groothandel in weefsels, stoffen en fournituren 01/01/2008 - 31/12/2016
46.412Groothandel in huishoudtextiel en beddengoed 01/01/2008 - 31/12/2016
46.419Groothandel in overig textiel 01/01/2008 - 31/12/2016
46.421Groothandel in werkkleding 01/01/2008 - 31/12/2016
46.422Groothandel in onderkleding 01/01/2008 - 31/12/2016
46.423Groothandel in kleding, met uitzondering van werk- en onderkleding 01/01/2008 - 31/12/2016
46.424Groothandel in kledingaccessoires 01/01/2008 - 31/12/2016
46.425Groothandel in schoeisel 01/01/2008 - 31/12/2016
46.431Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur 01/01/2008 - 31/12/2016
46.432Groothandel in opgenomen beeld- en geluidsdragers 01/01/2008 - 31/12/2016
46.433Groothandel in foto- en filmapparatuur en in andere optische artikelen 01/01/2008 - 31/12/2016
46.441Groothandel in porselein en glaswerk 01/01/2008 - 31/12/2016
46.442Groothandel in reinigingsmiddelen 01/01/2008 - 31/12/2016
46.450Groothandel in parfumerieën en cosmetica 01/01/2008 - 31/12/2016
46.460Groothandel in farmaceutische producten 01/01/2008 - 31/12/2016
46.471Groothandel in huismeubilair 01/01/2008 - 31/12/2016
46.472Groothandel in tapijten 01/01/2008 - 31/12/2016
46.473Groothandel in verlichtingsapparatuur 01/01/2008 - 31/12/2016
46.480Groothandel in uurwerken en sieraden 01/01/2008 - 31/12/2016
46.491Groothandel in kranten, boeken en tijdschriften 01/01/2008 - 31/12/2016
46.492Groothandel in kantoor- en schoolbenodigdheden 01/01/2008 - 31/12/2016
46.493Groothandel in papier- en kartonwaren 01/01/2008 - 31/12/2016
46.494Groothandel in niet-elektrische huishoudelijke artikelen 01/01/2008 - 31/12/2016
46.495Groothandel in fietsen 01/01/2008 - 31/12/2016
46.496Groothandel in sport- en kampeerartikelen, met uitzondering van fietsen 01/01/2008 - 31/12/2016
46.497Groothandel in spellen en speelgoed 01/01/2008 - 31/12/2016
46.498Groothandel in lederwaren en reisartikelen 01/01/2008 - 31/12/2016
46.499Groothandel in andere consumentenartikelen, n.e.g. 01/01/2008 - 31/12/2016
46.510Groothandel in computers, randapparatuur en software 01/01/2008 - 31/12/2016
46.520Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan 01/01/2008 - 31/12/2016
46.610Groothandel in machines, werktuigen en toebehoren voor de landbouw 01/01/2008 - 31/12/2016
46.620Groothandel in gereedschapswerktuigen 01/01/2008 - 31/12/2016
46.630Groothandel in machines voor de mijnbouw, de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw 01/01/2008 - 31/12/2016
46.640Groothandel in machines voor de textielindustrie en in naai- en breimachines 01/01/2008 - 31/12/2016
46.650Groothandel in kantoormeubelen 01/01/2008 - 31/12/2016
46.660Groothandel in andere kantoormachines en kantoorbenodigdheden, met uitzondering van computers en randapparatuur 01/01/2008 - 31/12/2016
46.691Groothandel in machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen 01/01/2008 - 31/12/2016
46.692Groothandel in verpakkingsmachines en weegtoestellen 01/01/2008 - 31/12/2016
46.693Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal 01/01/2008 - 31/12/2016
46.694Groothandel in hijs-, hef- en transportwerktuigen 01/01/2008 - 31/12/2016
46.695Groothandel in pompen en compressoren 01/01/2008 - 31/12/2016
46.696Groothandel in meet-, controle- en navigatieinstrumenten 01/01/2008 - 31/12/2016
46.697Groothandel in machines en apparaten voor de warmte-, koel- en vriestechniek voor industrieel gebruik 01/01/2008 - 31/12/2016
46.699Groothandel in andere machines en werktuigen, n.e.g. 01/01/2008 - 31/12/2016
46.710Groothandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen en aanverwante producten 01/01/2008 - 31/12/2016
46.720Groothandel in metalen en metaalertsen 01/01/2008 - 31/12/2016
46.731Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment 01/01/2008 - 31/12/2016
46.732Groothandel in hout 01/01/2008 - 31/12/2016
46.733Groothandel in behang, verf en woningtextiel 01/01/2008 - 31/12/2016
46.734Groothandel in vlakglas 01/01/2008 - 31/12/2016
46.735Groothandel in vloer- en wandtegels 01/01/2008 - 31/12/2016
46.736Groothandel in sanitair 01/01/2008 - 31/12/2016
46.739Groothandel in overige bouwmaterialen 01/01/2008 - 31/12/2016
46.741Groothandel in ijzerwaren 01/01/2008 - 31/12/2016
46.742Groothandel in installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming 01/01/2008 - 31/12/2016
46.751Groothandel in chemische producten voor industrieel gebruik 01/01/2008 - 31/12/2016
46.752Groothandel in kunstmeststoffen en andere agrochemische producten 01/01/2008 - 31/12/2016
46.761Groothandel in diamant en andere edelstenen 01/01/2008 - 31/12/2016
46.769Groothandel in andere intermediaire producten, n.e.g. 01/01/2008 - 31/12/2016
46.771Groothandel in autosloopmateriaal 01/01/2008 - 31/12/2016
46.772Groothandel in ijzer- en staalschroot en in oude non-ferrometalen 01/01/2008 - 31/12/2016
46.779Groothandel in afval en schroot, n.e.g. 01/01/2008 - 31/12/2016
46.900Niet-gespecialiseerde groothandel 01/01/2008 - 31/12/2016
47.111 Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels in diepvriesproducten 01/01/2008 - 31/12/2016
47.112Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte < 100 m²) 01/01/2008 - 31/12/2016
47.113Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte tussen 100 m² en minder dan 400 m²) 01/01/2008 - 31/12/2016
47.114Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte tussen 400 m² en minder dan 2500 m²) 01/01/2008 - 31/12/2016
47.115Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte > 2500 m²) 01/01/2008 - 31/12/2016
47.191Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen niet overheersen (verkoopsoppervlakte < 2500 m2) 01/01/2008 - 31/12/2016
47.192Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen niet overheersen (verkoopsoppervlakte > 2500 m2) 01/01/2008 - 31/12/2016
47.210Detailhandel in groenten en fruit in gespecialiseerde winkels 01/01/2008 - 31/12/2016
47.221Detailhandel in vlees en vleesproducten in gespecialiseerde winkels, m.u.v. vlees van wild en van gevogelte 01/01/2008 - 31/12/2016
47.222Detailhandel in vlees van wild en van gevogelte in gespecialiseerde winkels 01/01/2008 - 31/12/2016
47.230Detailhandel in vis en schaal- en weekdieren in gespecialiseerde winkels 01/01/2008 - 31/12/2016
47.241Detailhandel in brood en banketbakkerswerk in gespecialiseerde winkels (koude bakkers) 01/01/2008 - 31/12/2016
47.242Detailhandel in chocolade en suikerwerk in gespecialiseerde winkels 01/01/2008 - 31/12/2016
47.251Detailhandel in wijnen en geestrijke dranken in gespecialiseerde winkels 01/01/2008 - 31/12/2016
47.252Detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels, algemeen assortiment 01/01/2008 - 31/12/2016
47.260Detailhandel in tabaksproducten in gespecialiseerde winkels 01/01/2008 - 31/12/2016
47.291Detailhandel in zuivelproducten en eieren in gespecialiseerde winkels 01/01/2008 - 31/12/2016
47.299Overige detailhandel in voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g. 01/01/2008 - 31/12/2016
47.300Detailhandel in motorbrandstoffen in gespecialiseerde winkels 01/01/2008 - 31/12/2016
47.410Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels 01/01/2008 - 31/12/2016
47.420Detailhandel in telecommunicatieapparatuur in gespecialiseerde winkels 01/01/2008 - 31/12/2016
47.430Detailhandel in audio- en videoapparatuur in gespecialiseerde winkels 01/01/2008 - 31/12/2016
47.511Detailhandel in kledingstoffen in gespecialiseerde winkels 01/01/2008 - 31/12/2016
47.512Detailhandel in huishoudtextiel en beddengoed in gespecialiseerde winkels 01/01/2008 - 31/12/2016
47.513Detailhandel in breigarens, handwerken en fournituren in gespecialiseerde winkels 01/01/2008 - 31/12/2016
47.519Detailhandel in overig textiel in gespecialiseerde winkels 01/01/2008 - 31/12/2016
47.521Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment 01/01/2008 - 31/12/2016
47.522Detailhandel in houten bouw- en tuinmaterialen in gespecialiseerde winkels 01/01/2008 - 31/12/2016
47.523Detailhandel in wand- en vloertegels in gespecialiseerde winkels 01/01/2008 - 31/12/2016
47.524Detailhandel in parket-, laminaat- en kurkvloeren in gespecialiseerde winkels 01/01/2008 - 31/12/2016
47.525Detailhandel in ijzerwaren en gereedschappen in gespecialiseerde winkels 01/01/2008 - 31/12/2016
47.526Detailhandel in verf en verfwaren in gespecialiseerde winkels 01/01/2008 - 31/12/2016
47.527Detailhandel in sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal in gespecialiseerde winkels 01/01/2008 - 31/12/2016
47.529Detailhandel in overige bouwmaterialen in gespecialiseerde winkels 01/01/2008 - 31/12/2016
47.530Detailhandel in tapijten en andere vloerbedekking en wandbekleding in gespecialiseerde winkels 01/01/2008 - 31/12/2016
47.540Detailhandel in elektrische huishoudapparaten in gespecialiseerde winkels 01/01/2008 - 31/12/2016
47.591Detailhandel in huismeubilair in gespecialiseerde winkels 01/01/2008 - 31/12/2016
47.592Detailhandel in verlichtingsartikelen in gespecialiseerde winkels 01/01/2008 - 31/12/2016
47.593Detailhandel in glas-, porselein- en aardewerk en in niet-elektrische huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels 01/01/2008 - 31/12/2016
47.594Detailhandel in muziekinstrumenten in gespecialiseerde winkels 01/01/2008 - 31/12/2016
47.599Detailhandel in andere huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g. 01/01/2008 - 31/12/2016
47.610Detailhandel in boeken in gespecialiseerde winkels 01/01/2008 - 31/12/2016
47.620Detailhandel in kranten en kantoorbehoeften in gespecialiseerde winkels 01/01/2008 - 31/12/2016
47.630Detailhandel in audio- en video-opnamen in gespecialiseerde winkels 01/01/2008 - 31/12/2016
47.640Detailhandel in sport- en kampeerartikelen in gespecialiseerde winkels 01/01/2008 - 31/12/2016
47.650Detailhandel in spellen en speelgoed in gespecialiseerde winkels 01/01/2008 - 31/12/2016
47.711Detailhandel in damesbovenkleding in gespecialiseerde winkels 01/01/2008 - 31/12/2016
47.712Detailhandel in herenbovenkleding in gespecialiseerde winkels 01/01/2008 - 31/12/2016
47.713Detailhandel in baby- en kinderbovenkleding in gespecialiseerde winkels 01/01/2008 - 31/12/2016
47.714Detailhandel in onderkleding, lingerie en strand- en badkleding in gespecialiseerde winkels 01/01/2008 - 31/12/2016
47.715Detailhandel in kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels 01/01/2008 - 31/12/2016
47.716Detailhandel in dames-, heren-, baby- en kinderboven- en onderkleding en kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels (algemeen assortiment) 01/01/2008 - 31/12/2016
47.721Detailhandel in schoeisel in gespecialiseerde winkels 01/01/2008 - 31/12/2016
47.722Detailhandel in lederwaren en reisartikelen in gespecialiseerde winkels 01/01/2008 - 31/12/2016
47.730Apotheken 01/01/2008 - 31/12/2016
47.740Detailhandel in medische en orthopedische artikelen in gespecialiseerde winkels 01/01/2008 - 31/12/2016
47.750Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels 01/01/2008 - 31/12/2016
47.761Detailhandel in bloemen, planten, zaden en kunstmestoffen in gespecialiseerde winkels 01/01/2008 - 31/12/2016
47.762Detailhandel in huisdieren, voedsel voor huisdieren en benodigdheden daarvoor in gespecialiseerde winkels 01/01/2008 - 31/12/2016
47.770Detailhandel in uurwerken en sieraden in gespecialiseerde winkels 01/01/2008 - 31/12/2016
47.781Detailhandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen in gespecialiseerde winkels, m.u.v. motorbrandstoffen 01/01/2008 - 31/12/2016
47.782Detailhandel in fotografische en optische artikelen en in precisieinstrumenten in gespecialiseerde winkels 01/01/2008 - 31/12/2016
47.783Detailhandel in wapens en munitie in gespecialiseerde winkels 01/01/2008 - 31/12/2016
47.784Detailhandel in drogisterijartikelen en onderhoudsproducten in gespecialiseerde winkels 01/01/2008 - 31/12/2016
47.785Detailhandel in fietsen in gespecialiseerde winkels 01/01/2008 - 31/12/2016
47.786Detailhandel in souvenirs en religieuze artikelen in gespecialiseerde winkels 01/01/2008 - 31/12/2016
47.787Detailhandel in nieuwe kunstvoorwerpen in gespecialiseerde winkels 01/01/2008 - 31/12/2016
47.788Detailhandel in babyartikelen (algemeen assortiment) 01/01/2008 - 31/12/2016
47.789Overige detailhandel in nieuwe artikelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g. 01/01/2008 - 31/12/2016
47.791Detailhandel in antiquiteiten in winkels 01/01/2008 - 31/12/2016
47.792Detailhandel in tweedehandskleding in winkels 01/01/2008 - 31/12/2016
47.793Detailhandel in andere tweedehandsgoederen in winkels, m.u.v. tweedehandskleding 01/01/2008 - 31/12/2016
47.810Markt- en straathandel in voedings- en genotmiddelen 01/01/2008 - 31/12/2016
47.820Markt- en straathandel in textiel, kleding en schoeisel 01/01/2008 - 31/12/2016
47.890Markt- en straathandel in andere artikelen 01/01/2008 - 31/12/2016
47.910Detailhandel via postorderbedrijven of via internet 01/01/2008 - 31/12/2016
47.990Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel 01/01/2008 - 31/12/2016
49.100Personenvervoer per spoor, m.u.v. personenvervoer per spoor binnen steden of voorsteden 01/01/2008 - 31/12/2016
49.200Goederenvervoer per spoor 01/01/2008 - 31/12/2016
49.310Personenvervoer te land binnen steden of voorsteden 01/01/2008 - 31/12/2016
49.310Personenvervoer te land binnen steden of voorsteden 01/01/2008 - 31/12/2016
49.320Exploitatie van taxi's 01/01/2008 - 31/12/2016
49.390Overig personenvervoer te land, n.e.g. 01/01/2008 - 31/12/2016
49.410Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven 01/01/2008 - 31/12/2016
49.420Verhuisbedrijven 01/01/2008 - 31/12/2016
49.500Vervoer via pijpleidingen 01/01/2008 - 31/12/2016
50.100Personenvervoer over zee- en kustwateren 01/01/2008 - 31/12/2016
50.200Goederenvervoer over zee- en kustwateren 01/01/2008 - 31/12/2016
50.300Personenvervoer over binnenwateren 01/01/2008 - 31/12/2016
50.400Goederenvervoer over binnenwateren 01/01/2008 - 31/12/2016
51.100Personenvervoer door de lucht 01/01/2008 - 31/12/2016
51.210Goederenvervoer door de lucht 01/01/2008 - 31/12/2016
51.220Ruimtevaart 01/01/2008 - 31/12/2016
52.100Opslag in koelpakhuizen en overige opslag 01/01/2008 - 31/12/2016
52.210Diensten in verband met vervoer te land 01/01/2008 - 31/12/2016
52.220Diensten in verband met vervoer over water 01/01/2008 - 31/12/2016
52.230Diensten in verband met de luchtvaart 01/01/2008 - 31/12/2016
52.241Vrachtbehandeling in zeehavens 01/01/2008 - 31/12/2016
52.249Overige vrachtbehandeling, exclusief in zeehavens 01/01/2008 - 31/12/2016
52.290Overige vervoerondersteunende activiteiten 01/01/2008 - 31/12/2016
53.100Postdiensten in het kader van de universele dienstverplichting 01/01/2008 - 31/12/2016
53.200Overige posterijen en koeriers 01/01/2008 - 31/12/2016
55.100Hotels en dergelijke accommodatie 01/01/2008 - 31/12/2016
55.201Jeugdherbergen en jeugdverblijfcentra 01/01/2008 - 31/12/2016
55.202Vakantieparken 01/01/2008 - 31/12/2016
55.203Gites, vakantiewoningen en -appartementen 01/01/2008 - 31/12/2016
55.204Gastenkamers 01/01/2008 - 31/12/2016
55.209Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf, n.e.g. 01/01/2008 - 31/12/2016
55.300Kampeerterreinen en kampeerauto- en caravanterreinen 01/01/2008 - 31/12/2016
55.900Overige accommodatie 01/01/2008 - 31/12/2016
56.101Eetgelegenheden met volledige bediening 01/01/2008 - 31/12/2016
56.102Eetgelegenheden met beperkte bediening 01/01/2008 - 31/12/2016
56.210Catering 01/01/2008 - 31/12/2016
56.290Overige eetgelegenheden 01/01/2008 - 31/12/2016
56.301Cafés en bars 01/01/2008 - 31/12/2016
56.302Discotheken, dancings en dergelijke 01/01/2008 - 31/12/2016
56.309Andere drinkgelegenheden 01/01/2008 - 31/12/2016
58.110Uitgeverijen van boeken 01/01/2008 - 31/12/2016
58.120Uitgeverijen van adresboeken en mailinglijsten 01/01/2008 - 31/12/2016
58.130Uitgeverijen van kranten 01/01/2008 - 31/12/2016
58.140Uitgeverijen van tijdschriften 01/01/2008 - 31/12/2016
58.190Overige uitgeverijen 01/01/2008 - 31/12/2016
58.210Uitgeverijen van computerspellen 01/01/2008 - 31/12/2016
58.290Overige uitgeverijen van software 01/01/2008 - 31/12/2016
59.111Productie van bioscoopfilms 01/01/2008 - 31/12/2016
59.112Productie van televisiefilms 01/01/2008 - 31/12/2016
59.113Productie van films, m.u.v. bioscoop- en televisiefilms 01/01/2008 - 31/12/2016
59.114Productie van televisieprogramma's 01/01/2008 - 31/12/2016
59.120Activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma's na de productie 01/01/2008 - 31/12/2016
59.130Distributie van films en video- en televisieprogramma's 01/01/2008 - 31/12/2016
59.140Vertoning van films 01/01/2008 - 31/12/2016
59.201Maken van geluidsopnamen 01/01/2008 - 31/12/2016
59.202Geluidsopnamestudio's 01/01/2008 - 31/12/2016
59.203Uitgeverijen van muziekopnamen 01/01/2008 - 31/12/2016
59.209Overige diensten in verband met het maken van geluidsopnamen 01/01/2008 - 31/12/2016
60.100Uitzenden van radioprogramma's 01/01/2008 - 31/12/2016
60.200Programmeren en uitzenden van televisieprogramma's 01/01/2008 - 31/12/2016
61.100Draadgebonden telecommunicatie 01/01/2008 - 31/12/2016
61.200Draadloze telecommunicatie 01/01/2008 - 31/12/2016
61.300Telecommunicatie via satelliet 01/01/2008 - 31/12/2016
61.900Overige telecommunicatie 01/01/2008 - 31/12/2016
62.010Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's 01/01/2008 - 31/12/2016
62.020Computerconsultancy-activiteiten 01/01/2008 - 31/12/2016
62.030Beheer van computerfaciliteiten 01/01/2008 - 31/12/2016
62.090Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer 01/01/2008 - 31/12/2016
63.110Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten 01/01/2008 - 31/12/2016
63.120Webportalen 01/01/2008 - 31/12/2016
63.910Persagentschappen 01/01/2008 - 31/12/2016
63.990Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e.g. 01/01/2008 - 31/12/2016
64.110Centrale banken 01/01/2008 - 31/12/2016
64.190Overige geldscheppende financiële instellingen 01/01/2008 - 31/12/2016
64.200Holdings 01/01/2008 - 31/12/2016
64.300Bellegingstrusts en -fondsen en vergelijkbare financiële instellingen 01/01/2008 - 31/12/2016
64.910Financiële lease 01/01/2008 - 31/12/2016
64.921Verstrekken van verbruikskrediet 01/01/2008 - 31/12/2016
64.922Verstrekken van hypothecair krediet 01/01/2008 - 31/12/2016
64.929Overige kredietverstrekking, n.e.g. 01/01/2008 - 31/12/2016
64.991Factoring 01/01/2008 - 31/12/2016
64.992Activiteiten van beursvennootschappen 01/01/2008 - 31/12/2016
64.999Overige financiële dienstverlening 01/01/2008 - 31/12/2016
65.111Rechtstreekse verzekeringsverrichtingen leven 01/01/2008 - 31/12/2016
65.112Activiteiten van gemengde verzekeringsondernemingen, overwegend leven 01/01/2008 - 31/12/2016
65.121Rechtstreekse verzekeringsverrichtingen niet-leven 01/01/2008 - 31/12/2016
65.122Activiteiten van gemengde verzekeringsondernemingen, overwegend niet-leven 01/01/2008 - 31/12/2016
65.200Herverzekeringen 01/01/2008 - 31/12/2016
65.300 Pensioenfondsen 01/01/2008 - 31/12/2016
66.110Beheer van financiële markten 01/01/2008 - 31/12/2016
66.120Effecten- en goederenhandel 01/01/2008 - 31/12/2016
66.191Agenten en makelaars in bankdiensten 01/01/2008 - 31/12/2016
66.199Overige ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen, n.e.g. 01/01/2008 - 31/12/2016
66.210Risicoanalysten en schadetaxateurs 01/01/2008 - 31/12/2016
66.220Verzekeringsagenten en -makelaars 01/01/2008 - 31/12/2016
66.290Overige ondersteunende activiteiten in verband met verzekeringen en pensioenfondsen 01/01/2008 - 31/12/2016
66.300Vermogensbeheer 01/01/2008 - 31/12/2016
68.100Handel in eigen onroerend goed 01/01/2008 - 31/12/2016
68.201Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen 01/01/2008 - 31/12/2016
68.202Verhuur en exploitatie van sociale woningen 01/01/2008 - 31/12/2016
68.203Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen 01/01/2008 - 31/12/2016
68.204Verhuur en exploitatie van terreinen 01/01/2008 - 31/12/2016
68.311Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis 01/01/2008 - 31/12/2016
68.312Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis 01/01/2008 - 31/12/2016
68.321Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis 01/01/2008 - 31/12/2016
68.322Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis 01/01/2008 - 31/12/2016
69.101Activiteiten van advocaten 01/01/2008 - 31/12/2016
69.102Activiteiten van notarissen 01/01/2008 - 31/12/2016
69.103Activiteiten van deurwaarders 01/01/2008 - 31/12/2016
69.109Overige rechtskundige dienstverlening 01/01/2008 - 31/12/2016
69.201Accountants en belastingconsulenten 01/01/2008 - 31/12/2016
69.202Boekhouders en boekhouders-fiscalisten 01/01/2008 - 31/12/2016
69.203Bedrijfsrevisoren 01/01/2008 - 31/12/2016
70.100Activiteiten van hoofdkantoren 01/01/2008 - 31/12/2016
70.210Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie 01/01/2008 - 31/12/2016
70.220Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering 01/01/2008 - 31/12/2016
71.111Bouwarchitecten 01/01/2008 - 31/12/2016
71.112Interieurarchitecten 01/01/2008 - 31/12/2016
71.113Stedebouwkundige en tuin- en landschapsarchitecten 01/01/2008 - 31/12/2016
71.121Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters 01/01/2008 - 31/12/2016
71.122Landmeters 01/01/2008 - 31/12/2016
71.201Technische controle van motorvoertuigen 01/01/2008 - 31/12/2016
71.209Overige technische testen en toetsen 01/01/2008 - 31/12/2016
72.110Speur- en ontwikkelingswerk op biotechnologisch gebied 01/01/2008 - 31/12/2016
72.190Overig speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied 01/01/2008 - 31/12/2016
72.200Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van de maatschappij- en geesteswetenschappen 01/01/2008 - 31/12/2016
73.110Reclamebureaus 01/01/2008 - 31/12/2016
73.120Mediarepresentatie 01/01/2008 - 31/12/2016
73.200Markt- en opinieonderzoekbureaus 01/01/2008 - 31/12/2016
74.101Ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen 01/01/2008 - 31/12/2016
74.102Activiteiten van industriële designers 01/01/2008 - 31/12/2016
74.103Activiteiten van grafische designers 01/01/2008 - 31/12/2016
74.104Activiteiten van interieurdecorateurs 01/01/2008 - 31/12/2016
74.105Activiteiten van decorateur-etalagisten 01/01/2008 - 31/12/2016
74.109Overige activiteiten van gespecialiseerde designers 01/01/2008 - 31/12/2016
74.201Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen 01/01/2008 - 31/12/2016
74.202Activiteiten van persfotografen 01/01/2008 - 31/12/2016
74.209Overige fotografische activiteiten 01/01/2008 - 31/12/2016
74.300Vertalers en tolken 01/01/2008 - 31/12/2016
74.901Activiteiten van managers van artiesten, sportlui en overige bekende personaliteiten 01/01/2008 - 31/12/2016
74.909Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten 01/01/2008 - 31/12/2016
75.000Veterinaire diensten 01/01/2008 - 31/12/2016
77.110Verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton) 01/01/2008 - 31/12/2016
77.120Verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen (> 3,5 ton) 01/01/2008 - 31/12/2016
77.210Verhuur en lease van sport- en recreatieartikelen 01/01/2008 - 31/12/2016
77.220Verhuur van videobanden,dvd's en cd's 01/01/2008 - 31/12/2016
77.291Verhuur en lease van machines, apparatuur en handgereedschap voor doe-het-zelvers 01/01/2008 - 31/12/2016
77.292Verhuur en lease van televisietoestellen en andere audio- en videoapparatuur 01/01/2008 - 31/12/2016
77.293Verhuur en lease van vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei, elektrische huishoudapparaten en andere huishoudelijke benodigdheden 01/01/2008 - 31/12/2016
77.294Verhuur en lease van textiel, kleding, sieraden en schoeisel 01/01/2008 - 31/12/2016
77.295Verhuur en lease van medisch en paramedisch materieel 01/01/2008 - 31/12/2016
77.296Verhuur en lease van bloemen en planten 01/01/2008 - 31/12/2016
77.299Verhuur en lease van andere consumentenartikelen, n.e.g. 01/01/2008 - 31/12/2016
77.310Verhuur en lease van landbouwmachines en -werktuigen 01/01/2008 - 31/12/2016
77.320Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw 01/01/2008 - 31/12/2016
77.330Verhuur en lease van kantoormachines, inclusief computers 01/01/2008 - 31/12/2016
77.340Verhuur en lease van schepen 01/01/2008 - 31/12/2016
77.350Verhuur en lease van luchtvaartuigen 01/01/2008 - 31/12/2016
77.391Verhuur en lease van speel-, amusement-, en verkoopautomaten 01/01/2008 - 31/12/2016
77.392Verhuur en lease van tenten 01/01/2008 - 31/12/2016
77.393Verhuur en lease van caravans en motorhomes 01/01/2008 - 31/12/2016
77.394Verhuur en lease van woon- en bureelcontainers en dergelijke accommodatie 01/01/2008 - 31/12/2016
77.399Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen 01/01/2008 - 31/12/2016
77.400Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met uitzondering van werken onder auteursrecht 01/01/2008 - 31/12/2016
78.100Arbeidsbemiddeling 01/01/2008 - 31/12/2016
78.200Uitzendbureaus 01/01/2008 - 31/12/2016
78.300Andere vormen van arbeidsbemiddeling 01/01/2008 - 31/12/2016
79.110Reisbureaus 01/01/2008 - 31/12/2016
79.120Reisorganisatoren 01/01/2008 - 31/12/2016
79.901Toerististische informatiediensten 01/01/2008 - 31/12/2016
79.909Overige reserveringsactiviteiten 01/01/2008 - 31/12/2016
80.100Particuliere beveiliging 01/01/2008 - 31/12/2016
80.200Diensten in verband met beveiligingssystemen 01/01/2008 - 31/12/2016
80.300Opsporingsdiensten 01/01/2008 - 31/12/2016
81.100Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen 01/01/2008 - 31/12/2016
81.210Algemene reiniging van gebouwen 01/01/2008 - 31/12/2016
81.220Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging 01/01/2008 - 31/12/2016
81.290Andere reinigingsactiviteiten 01/01/2008 - 31/12/2016
81.300Landschapsverzorging 01/01/2008 - 31/12/2016
82.110Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren 01/01/2008 - 31/12/2016
82.190Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren 01/01/2008 - 31/12/2016
82.200Callcenters 01/01/2008 - 31/12/2016
82.300Organisatie van congressen en beurzen 01/01/2008 - 31/12/2016
82.910Incasso- en kredietbureaus 01/01/2008 - 31/12/2016
82.920Verpakkingsbedrijven 01/01/2008 - 31/12/2016
82.990Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g. 01/01/2008 - 31/12/2016
84.111Federale overheid 01/01/2008 - 31/12/2016
84.112Overheden van gemeenschappen en gewesten 01/01/2008 - 31/12/2016
84.113Provinciale overheid 01/01/2008 - 31/12/2016
84.114Gemeentelijke overheid, met uitzondering van het O.C.M.W. 01/01/2008 - 31/12/2016
84.115Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (O.C.M.W.) 01/01/2008 - 31/12/2016
84.119Overig algemeen overheidsbestuur 01/01/2008 - 31/12/2016
84.120Openbaar bestuur op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, cultuur en andere sociale dienstverlening, m.u.v. sociale verzekeringen 01/01/2008 - 31/12/2016
84.130Openbaar bestuur op het gebied van het bedrijfsleven; stimuleren van het bedrijfsleven 01/01/2008 - 31/12/2016
84.210Buitenlandse zaken 01/01/2008 - 31/12/2016
84.220Defensie 01/01/2008 - 31/12/2016
84.231Rechtbanken 01/01/2008 - 31/12/2016
84.232Strafinrichtingen 01/01/2008 - 31/12/2016
84.239Overige activiteiten met betrekking tot justitie 01/01/2008 - 31/12/2016
84.241Federale Politie 01/01/2008 - 31/12/2016
84.242Lokale Politie 01/01/2008 - 31/12/2016
84.249Overige openbare orde en civiele veiligheid 01/01/2008 - 31/12/2016
84.250Brandweer 01/01/2008 - 31/12/2016
84.301Verplichte sociale verzekeringen, met uitzondering van ziekenfondsen 01/01/2008 - 31/12/2016
84.302Ziekenfondsen en zorgkassen 01/01/2008 - 31/12/2016
84.309Overige instellingen van de sociale zekerheid 01/01/2008 - 31/12/2016
85.101Gewoon kleuteronderwijs ingericht door de Gemeenschappen 01/01/2008 - 31/12/2016
85.102Provinciaal gesubsidieerd gewoon kleuteronderwijs 01/01/2008 - 31/12/2016
85.103Gemeentelijk gesubsidieerd gewoon kleuteronderwijs 01/01/2008 - 31/12/2016
85.104Vrij gesubsidieerd gewoon kleuteronderwijs 01/01/2008 - 31/12/2016
85.105Buitengewoon officieel kleuteronderwijs 01/01/2008 - 31/12/2016
85.106Vrij gesubsidieerd buitengewoon kleuteronderwijs 01/01/2008 - 31/12/2016
85.109Gewoon kleuteronderwijs, n.e.g. 01/01/2008 - 31/12/2016
85.201Gewoon lager onderwijs ingericht door de Gemeenschappen 01/01/2008 - 31/12/2016
85.202Provinciaal gesubsidieerd gewoon lager onderwijs 01/01/2008 - 31/12/2016
85.203Gemeentelijk gesubsidieerd gewoon lager onderwijs 01/01/2008 - 31/12/2016
85.204Vrij gesubsidieerd gewoon lager onderwijs 01/01/2008 - 31/12/2016
85.205Buitengewoon officieel lager onderwijs 01/01/2008 - 31/12/2016
85.206Vrij gesubsidieerd buitengewoon lager onderwijs 01/01/2008 - 31/12/2016
85.207Alfabetiseringsprogramma's ten behoeve van volwassenen 01/01/2008 - 31/12/2016
85.209Gewoon lager onderwijs, n.e.g. 01/01/2008 - 31/12/2016
85.311Gewoon algemeen secundair onderwijs ingericht door de Gemeenschappen 01/01/2008 - 31/12/2016
85.312Provinciaal gesubsidieerd gewoon algemeen secundair onderwijs 01/01/2008 - 31/12/2016
85.313Gemeentelijk gesubsidieerd gewoon algemeen secundair onderwijs 01/01/2008 - 31/12/2016
85.314Vrij gesubsidieerd gewoon algemeen secundair onderwijs 01/01/2008 - 31/12/2016
85.319Gewoon algemeen secundair onderwijs, n.e.g. 01/01/2008 - 31/12/2016
85.321Gewoon technisch en beroepssecundair onderwijs ingericht door de Gemeenschappen 01/01/2008 - 31/12/2016
85.322Provinciaal gesubsidieerd gewoon technisch en beroepssecundair onderwijs 01/01/2008 - 31/12/2016
85.323Gemeentelijk gesubsidieerd gewoon technisch en beroepssecundair onderwijs 01/01/2008 - 31/12/2016
85.324Vrij gesubsidieerd gewoon technisch en beroepssecundair onderwijs 01/01/2008 - 31/12/2016
85.325Buitengewoon officieel secundair onderwijs 01/01/2008 - 31/12/2016
85.326Vrij gesubsidieerd buitengewoon secundair onderwijs 01/01/2008 - 31/12/2016
85.329Technisch, beroeps- en buitengewoon secundair onderwijs, n.e.g. 01/01/2008 - 31/12/2016
85.410Post-secundair niet-hoger onderwijs 01/01/2008 - 31/12/2016
85.421Officieel hoger onderwijs 01/01/2008 - 31/12/2016
85.422Vrij gesubsidieerd hoger onderwijs 01/01/2008 - 31/12/2016
85.429Hoger onderwijs, n.e.g. 01/01/2008 - 31/12/2016
85.510Sport- en recreatieonderwijs 01/01/2008 - 31/12/2016
85.520Cultureel onderwijs 01/01/2008 - 31/12/2016
85.531Autorijscholen 01/01/2008 - 31/12/2016
85.532Vlieg- en vaaronderricht 01/01/2008 - 31/12/2016
85.591Onderwijs voor sociale promotie 01/01/2008 - 31/12/2016
85.592Beroepsopleiding 01/01/2008 - 31/12/2016
85.593Sociaal-cultureel vormingswerk 01/01/2008 - 31/12/2016
85.599Overige vormen van onderwijs 01/01/2008 - 31/12/2016
85.601Activiteiten van Centra voor Leerlingbegeleiding (CLB) 01/01/2008 - 31/12/2016
85.609Overige onderwijsondersteunende dienstverlening 01/01/2008 - 31/12/2016
86.101Algemene ziekenhuizen, m.u.v. geriatrische en gespecialiseerde ziekenhuizen 01/01/2008 - 31/12/2016
86.102Geriatrische ziekenhuizen 01/01/2008 - 31/12/2016
86.103Gespecialiseerde ziekenhuizen 01/01/2008 - 31/12/2016
86.104Psychiatrische ziekenhuizen 01/01/2008 - 31/12/2016
86.109Overige hospitalisatiediensten 01/01/2008 - 31/12/2016
86.210Huisartspraktijken 01/01/2008 - 31/12/2016
86.220Praktijken van specialisten 01/01/2008 - 31/12/2016
86.230Tandartspraktijken 01/01/2008 - 31/12/2016
86.901Activiteiten van medische laboratoria 01/01/2008 - 31/12/2016
86.902Activiteiten van bloedtransfusiecentra en bloed- en organenbanken 01/01/2008 - 31/12/2016
86.903Ziekenvervoer 01/01/2008 - 31/12/2016
86.904Activiteiten op het vlak van geestelijke gezondheidszorg, m.u.v. psychiatrische ziekenhuizen en verzorgingstehuizen 01/01/2008 - 31/12/2016
86.905Ambulante revalidatieactiviteiten 01/01/2008 - 31/12/2016
86.906Verpleegkundige activiteiten 01/01/2008 - 31/12/2016
86.907Activiteiten van vroedvrouwen 01/01/2008 - 31/12/2016
86.909Overige menselijke gezondheidszorg, n.e.g. 01/01/2008 - 31/12/2016
87.101Rust- en verzorgstehuizen (R.V.T.) 01/01/2008 - 31/12/2016
87.109Overige verpleeginstellingen met huisvesting 01/01/2008 - 31/12/2016
87.201Instellingen met huisvesting voor minderjarigen met een mentale handicap 01/01/2008 - 31/12/2016
87.202Instellingen met huisvesting voor volwassenen met een mentale handicap 01/01/2008 - 31/12/2016
87.203Instellingen met huisvesting voor personen met psychiatrische problemen 01/01/2008 - 31/12/2016
87.204Instellingen met huisvesting voor drugs- en alcoholverslaafden 01/01/2008 - 31/12/2016
87.205Activiteiten van beschut wonen voor personen met psychiatrische problemen 01/01/2008 - 31/12/2016
87.209Andere instellingen met huisvesting voor personen met een mentale handicap of psychiatrische problemen en voor drugs- en alcoholverslaafden 01/01/2008 - 31/12/2016
87.301Rusthuizen voor ouderen (R.O.B.) 01/01/2008 - 31/12/2016
87.302Serviceflats voor ouderen 01/01/2008 - 31/12/2016
87.303Instellingen met huisvesting voor minderjarigen met een lichamelijke handicap 01/01/2008 - 31/12/2016
87.304Instellingen met huisvesting voor volwassenen met een lichamelijke handicap 01/01/2008 - 31/12/2016
87.309Instellingen met huisvesting voor ouderen en voor personen met een lichamelijke handicap, n.e.g. 01/01/2008 - 31/12/2016
87.901Integrale jeugdhulp met huisvesting 01/01/2008 - 31/12/2016
87.902Algemeen welzijnswerk met huisvesting 01/01/2008 - 31/12/2016
87.909Overige maatschappelijke dienstverlening met huisvesting, n.e.g. 01/01/2008 - 31/12/2016
88.101Activiteiten van gezins- en bejaardenzorg aan huis, m.u.v. (thuis)verpleging 01/01/2008 - 31/12/2016
88.102Activiteiten van dag- en dienstencentra voor ouderen 01/01/2008 - 31/12/2016
88.103Activiteiten van dagcentra voor minderjarigen met een lichamelijke handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening 01/01/2008 - 31/12/2016
88.104Activiteiten van dagcentra voor volwassenen met een lichamelijke handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening 01/01/2008 - 31/12/2016
88.109Overige maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting voor ouderen en lichamelijk gehandicapten 01/01/2008 - 31/12/2016
88.911Kinderdagverblijven en crèches 01/01/2008 - 31/12/2016
88.912Kinderopvang door onthaalmoeders 01/01/2008 - 31/12/2016
88.919Overige kinderopvang 01/01/2008 - 31/12/2016
88.991Activiteiten van dagcentra voor minderjarigen met een mentale handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening 01/01/2008 - 31/12/2016
88.992Activiteiten van dagcentra voor volwassenen met een mentale handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening 01/01/2008 - 31/12/2016
88.993Ambulante hulpverlening aan drugs- en alcoholverslaafden 01/01/2008 - 31/12/2016
88.994Integrale jeugdhulp zonder huisvesting 01/01/2008 - 31/12/2016
88.995Beschutte en sociale werkplaatsen 01/01/2008 - 31/12/2016
88.996Algemeen welzijnswerk zonder huisvesting 01/01/2008 - 31/12/2016
88.999Andere vormen van maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting, n.e.g. 01/01/2008 - 31/12/2016
90.011Beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten 01/01/2008 - 31/12/2016
90.012Beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles 01/01/2008 - 31/12/2016
90.021Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen 01/01/2008 - 31/12/2016
90.022Ontwerp en bouw van podia 01/01/2008 - 31/12/2016
90.023Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken 01/01/2008 - 31/12/2016
90.029Overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten 01/01/2008 - 31/12/2016
90.031Scheppende kunsten, m.u.v. ondersteunende diensten 01/01/2008 - 31/12/2016
90.032Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten 01/01/2008 - 31/12/2016
90.041Exploitatie van schouwburgen, concertzalen en dergelijke 01/01/2008 - 31/12/2016
90.042Exploitatie van culturele centra en multifunctionele zalen ten behoeve van culturele activiteiten 01/01/2008 - 31/12/2016
91.011Bibliotheken, mediatheken en ludotheken 01/01/2008 - 31/12/2016
91.012Openbare archieven 01/01/2008 - 31/12/2016
91.020Musea 01/01/2008 - 31/12/2016
91.030Exploitatie van monumenten en dergelijke toeristenattracties 01/01/2008 - 31/12/2016
91.041Botanische tuinen en dierentuinen 01/01/2008 - 31/12/2016
91.042Beheer en instandhouding van natuurgebieden 01/01/2008 - 31/12/2016
92.000Loterijen en kansspelen 01/01/2008 - 31/12/2016
93.110Exploitatie van sportaccommodaties 01/01/2008 - 31/12/2016
93.121Activiteiten van voetbalclubs 01/01/2008 - 31/12/2016
93.122Activiteiten van tennisclubs 01/01/2008 - 31/12/2016
93.123Activiteiten van overige balsportclubs 01/01/2008 - 31/12/2016
93.124Activiteiten van wielerclubs 01/01/2008 - 31/12/2016
93.125Activiteiten van vechtsportclubs 01/01/2008 - 31/12/2016
93.126Activiteiten van watersportclubs 01/01/2008 - 31/12/2016
93.127Activiteiten van paardensportclubs 01/01/2008 - 31/12/2016
93.128Activiteiten van atletiekclubs 01/01/2008 - 31/12/2016
93.129Activiteiten van overige sportclubs 01/01/2008 - 31/12/2016
93.129Activiteiten van overige sportclubs 01/01/2008 - 31/12/2016
93.130Fitnesscentra 01/01/2008 - 31/12/2016
93.191Activiteiten van sportbonden en -federaties 01/01/2008 - 31/12/2016
93.192Zelfstandig werkende sportbeoefenaaars 01/01/2008 - 31/12/2016
93.199Overige sportactiviteiten, n.e.g. 01/01/2008 - 31/12/2016
93.211Exploitatie van kermisattracties 01/01/2008 - 31/12/2016
93.212Exploitatie van pret- en themaparken 01/01/2008 - 31/12/2016
93.291Exploitatie van snooker- en biljartenzalen 01/01/2008 - 31/12/2016
93.292Exploitatie van recreatiedomeinen 01/01/2008 - 31/12/2016
93.299Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, n.e.g. 01/01/2008 - 31/12/2016
94.110Bedrijfs- en werkgeversorganisaties 01/01/2008 - 31/12/2016
94.120Beroepsorganisaties 01/01/2008 - 31/12/2016
94.200Vakverenigingen 01/01/2008 - 31/12/2016
94.910Religieuze organisaties 01/01/2008 - 31/12/2016
94.920Politieke organisaties 01/01/2008 - 31/12/2016
94.991Verenigingen op het vlak van jeugdwerk 01/01/2008 - 31/12/2016
94.992Verenigingen en bewegingen voor volwassenen 01/01/2008 - 31/12/2016
94.993Verenigingen op het vlak van ziektepreventie en gezondheidsbevordering 01/01/2008 - 31/12/2016
94.994Verenigingen op het vlak van milieu en mobiliteit 01/01/2008 - 31/12/2016
94.995Verenigingen op het vlak van ontwikkelingssamenwerking 01/01/2008 - 31/12/2016
94.999Overige verenigingen, n.e.g. 01/01/2008 - 31/12/2016
95.110Reparatie van computers en randapparatuur 01/01/2008 - 31/12/2016
95.120Reparatie van communicatieapparatuur 01/01/2008 - 31/12/2016
95.210Reparatie van consumentenelektronica 01/01/2008 - 31/12/2016
95.220Reparatie van huishoudapparaten en van werktuigen voor gebruik in huis en tuin 01/01/2008 - 31/12/2016
95.230Reparatie van schoeisel en lederwaren 01/01/2008 - 31/12/2016
95.240Reparatie van meubelen en stoffering 01/01/2008 - 31/12/2016
95.250Reparatie van uurwerken en sieraden 01/01/2008 - 31/12/2016
95.290Reparatie van andere consumentenartikelen 01/01/2008 - 31/12/2016
96.011Activiteiten van industriële wasserijen 01/01/2008 - 31/12/2016
96.012Activiteiten van wasserettes en wassalons ten behoeve van particulieren 01/01/2008 - 31/12/2016
96.021Haarverzorging 01/01/2008 - 31/12/2016
96.022Schoonheidsverzorging 01/01/2008 - 31/12/2016
96.031Uitvaartverzorging 01/01/2008 - 31/12/2016
96.032Beheer van kerkhoven en activiteiten van crematoria 01/01/2008 - 31/12/2016
96.040Sauna's, solaria, baden enz. 01/01/2008 - 31/12/2016
96.091Contactbemiddelingsbureaus en dergelijke 01/01/2008 - 31/12/2016
96.092Plaatsen van tatouages en piercings 01/01/2008 - 31/12/2016
96.093Diensten in verband met de verzorging van huisdieren, m.u.v. veterinaire diensten 01/01/2008 - 31/12/2016
96.094Africhten van huisdieren 01/01/2008 - 31/12/2016
96.095Pensions voor huisdieren 01/01/2008 - 31/12/2016
96.099Overige persoonlijke diensten 01/01/2008 - 31/12/2016
97.000Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel 01/01/2008 - 31/12/2016
98.100Niet-gedifferentieerde productie van goederen door particuliere huishoudens voor eigen gebruik 01/01/2008 - 31/12/2016
98.200Niet-gedifferentieerde productie van diensten door particuliere huishoudens voor eigen gebruik 01/01/2008 - 31/12/2016
99.000Extraterritoriale organisaties en lichamen 01/01/2008 - 31/12/2016