Variabele: Regionalisatiecode

Een verbetering voorstellen

Naam

Regionalisatiecode

Afkorting

Codreg

Thema

Werkgever

Definitie/omschrijving

De variabele duidt aan of een buitenlandse werkgever een vestiging in België heeft en of er werknemers in België actief zijn voor de buitenlandse werkgever.

Bron

DWH_ONSS_StatbaseDMFA

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/04/2014 - 31/12/2016

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Tot het tweede kwartaal van 2014 bevatte deze variabele de aanduiding of een werkgever meerdere vestigingseenheden heeft.

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
ABuitenlandse werkgever met vestiging in België. In dit geval wordt het vestigingsnummer van de Belgische vestigingseenheid aangegeven. 01/04/2014 - 31/12/2016
BBuitenlandse werkgever zonder vestiging in België, met werknemers die in België actief zijn voor de buitenlandse werkgever. Deze werknemers vallen onder de Belgische sociale zekerheid. Het gaat, bijvoorbeeld, over handelsvertegenwoordigers of installateurs van de buitenlandse werkgever. In dit geval wordt een fictief vestigingsnummer aangegeven overeenkomstig het gewest waar de werknemer hoofdzakelijk tewerkgesteld is. 01/04/2014 - 31/12/2016
CBuitenlandse werkgever zonder vestiging in België, met werknemers die niet in België actief zijn voor de buitenlandse werkgever maar toch onder de Belgische sociale zekerheid vallen omwille van hun tewerkstelling bij een andere werkgever. In dit geval wordt er logischerwijze geen info m.b.t. het vestigingsnummer aangegeven. 01/04/2014 - 31/12/2016
XNog niet bepaald tot welke groep de werkgever behoort. 01/04/2014 - 31/12/2016 Omdat bij de invoering van de verplichte vermelding van de vestigingseenheid voor alle werkgevers het niet altijd duidelijk was tot welke groep een werkgever behoorde, werd ook de waarde 'X' gebruikt. Deze gevallen worden behandeld zoals de werkgevers van type B.