Variabele: Solidariteitsbijdrage bedrijfsvoertuig

Een verbetering voorstellen

Naam

Solidariteitsbijdrage bedrijfsvoertuig

Afkorting

Cotveh

Thema

Bijdragen, Werkgever

Definitie/omschrijving

Solidariteitsbijdrage op bedrijfsvoertuig

Bron

DWH_ONSS_StatbaseDMFA

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2003 - 31/12/2004

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Bijdrage op het voordeel van het gebruik van een voertuig ter beschikking gesteld door de werkgever is uit het loonbegrip uitgesloten. Er is op dat voordeel wel een solidariteitsbijdrage ten laste van de werkgever verschuldigd. Deze bijdrage is verschuldigd door iedere werkgever die aan bepaalde van zijn werknemers een voertuig ter beschikking stelt, dat zij voor andere dan louter beroepsdoeleinden gebruiken (zowel de woon-werkverplaatsing als ander privé-gebruik).
  • Vanaf 2005 is deze bijdrage vervangen door een heffing op de bedrijfswagens (op basis van CO2-prestaties) waarvan de berekeningsbasis globaal wordt aangegeven.

Vervangen door Contributioncode 862.

Internationale compatibiliteit

/