Variabele: Verbrekingsvergoedingen

Een verbetering voorstellen

Naam

Verbrekingsvergoedingen

Afkorting

Preavi

Thema

Loon

Definitie/omschrijving

Het bedrag van de verbrekingsvergoedingen aangegeven bij de RSZ

Bron

DWH_ONSS_StatbaseDMFA

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2003 - 31/12/2016

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

Alle loonvariabelen van de RSZ zijn brutolonen, met andere woorden: de werknemersbijdragen zijn inbegrepen, de werkgeversbijdragen niet.

De variabele preavi omvat vanaf 2004 de looncodes 3, 4, 9 en 28. Voor meer info over deze looncodes zie hier.

Internationale compatibiliteit

/