Variabele: Werknemersklasse speciaal

Een verbetering voorstellen

Naam

Werknemersklasse speciaal

Afkorting

Clatr2

Thema

Arbeidsprestatie

Definitie/omschrijving

Hergroepering van de werknemerscodes, rekening houdend met het kengetal van de werkgever, enkel voor statistiekdoeleinden.

Bron

DWH_ONSS_StatbaseDMFA

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2003 - 31/12/2016

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Deze variabele biedt de mogelijkheid om bijzondere groepen werknemers op de arbeidsmarkt af te bakenen.

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
OAArbeider - leerling 01/01/2003 - 31/12/2016
OBArbeider - Binnenschippers 01/01/2003 - 31/03/2003
ODArbeider - Dienstbode 01/01/2003 - 31/12/2016
OEArbeider - Schoolplichtige 01/01/2003 - 31/12/2016
OHArbeider - Seizoenarbeider Land/tuinbouw 01/01/2003 - 31/12/2016
OIArbeider - gewoon - interimair 01/01/2003 - 31/12/2016
OJArbeider - schoolplichtige - interimair 01/01/2003 - 31/12/2016
OKArbeider - leerling - interimair 01/01/2003 - 31/12/2016
OMArbeider - mijnwerker of gelijkgestelde 01/01/2003 - 31/12/2016
OOArbeider - gewoon 01/01/2003 - 31/12/2016
OPArbeider - gewoon - mindervalide 01/01/2003 - 31/12/2016
OQArbeider - gesubsidieerde contractuelen - mindervalide 01/01/2003 - 31/12/2016
OSArbeider - gesubsidieerde contractuelen 01/01/2003 - 31/12/2016
OTArbeider - Lonen prestaties aangegeven door derde betalende 01/01/2003 - 31/12/2016
OFArbeider - Lonen/prestaties aangegeven door Fonds Sluiting Ondernemingen 01/10/2009 - 31/12/2012
OWArbeider – Flexijob Horeca 01/10/2015 - 31/12/2016
OXArbeider - Gewoon Extra Horeca 01/07/2003 - 31/12/2016
OYArbeider - Schoolplichtige Extra Horeca 01/07/2003 - 31/12/2016
OZArbeider - Interim - gelegenheidsarbeider (extra horeca of seizoen land/tuinbouw) 01/01/2004 - 30/06/2007
EABediende - leerling 01/01/2003 - 31/12/2016
EYBediende - Schoolplichtige Extra Horeca 01/10/2003 - 31/12/2016
EEBediende - Schoolplichtige 01/01/2003 - 31/12/2016
EIBediende - gewoon - Interimair 01/01/2003 - 31/12/2016
EJBediende - Schoolplichtige - Interimair 01/01/2003 - 31/12/2016
EUBediende - Schoolplichtige Artiesten 01/07/2003 - 31/12/2016
EKBediende - Leerling - Interimair 01/01/2003 - 31/12/2016
EMBediende - (statutair bij werkgever van privé-recht) 01/01/2005 - 31/12/2016
ENBediende - Erkende onthaalouder 01/04/2003 - 31/12/2016
EOBediende - gewoon 01/01/2003 - 31/12/2016
EPBediende - gewoon - Mindervalide 01/01/2003 - 31/12/2016
EQBediende - gesubsidieerde contractuelen - mindervalide 01/01/2003 - 31/12/2016
ERBediende - Artiest 01/07/2003 - 31/12/2016
ESBediende - gesubsidieerde contractuelen 01/01/2003 - 31/12/2016
ETBediende - lonen/prestaties aangegeven door derde betalende 01/01/2003 - 31/12/2016
EFBediende - Lonen/prestaties aangegeven door Fonds Sluiting Ondernemingen 01/07/2009 - 31/12/2012
EWBediende – Flexijob Horeca 01/10/2015 - 31/12/2016
EXBediende - Gewoon Extra Horeca 01/07/2003 - 31/12/2016
FOAmbtenaar - Gewoon 01/01/2003 - 31/12/2016
STStudent (2003/3) 01/07/2003 - 30/09/2003
SEStudent - Bediende 01/01/2003 - 31/12/2016
SOStudent - Arbeider 01/01/2003 - 31/12/2016
XAUitgebreide soc. Zekerheid: arbeidsongevallen/beroepsziekten 01/01/2003 - 31/12/2016
XCUitgebreide soc. Zekerheid: ex-militairen (034), ex-werknemers Belg. kolonies (041) 01/01/2003 - 31/12/2016
XPUitgebreide soc. Zekerheid: Bruggepensioneerden 01/01/2003 - 31/12/2016
XSUitgebreide soc. Zekerheid: ontslagen statutaire werknemers 01/01/2003 - 31/12/2016
XTUitgebreide soc. Zekerheid: Werknemers in het buitenland (nace 98.905) 01/01/2003 - 31/12/2016
ZZNier voorziene combinatie 01/10/2004 - 30/09/2011