Variabele: Referentiemaand

Een verbetering voorstellen

Naam

Referentiemaand

Afkorting

refmois

Thema

Aard van werkloosheid

Definitie/omschrijving

Deze variabele geeft de datum aan waarop de werkzoekende zich bij zijn plaatsingsdienst heeft ingeschreven (VDAB/FOREM/Actiris/ADG). Het betreft steeds de laatste dag van de betrokken maand aangezien bij de VDAB de laatste kalenderdag wordt genomen en bij de FOREM/Actiris de laatste werkdag van de betrokken maand.

Bron

DWH_VDAB_FOREM_ACTIRIS_ADG

Instelling

VDAB - Forem - Actiris - ADG

Geldigheidsperiode

01/01/2005 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

De gegevens worden aan de RVA overgemaakt door de gewestelijke plaatsingsdiensten (FOREM, ACTIRIS, VDAB, ADG). Zie in dat verband het protocol van 22 december 1988 dat door de verschillende instellingen werd ondertekend. Alvorens de gegevens kunnen worden overgemaakt aan de Europese instellingen en aan het IAB, moet de RVA de gegevens op elkaar afstemmen.

Internationale compatibiliteit

Eurostat, IAB