Variabele: Rechtsperiode

Een verbetering voorstellen

Naam

Rechtsperiode

Afkorting

Rechtsperiode

Thema

Kinderbijslag

Definitie/omschrijving

Deze variabele geeft het jaar en de maand weer waarin er een recht was op kinderbijslag.

Bron

DWH_VUTG_KB_Statuut

Instelling

Vlaams Agentschap Uitbetaling Groeipakket

Geldigheidsperiode

01/01/2019 - ∞

Meetniveau

Ordinaal

Bijzonderheden/opmerkingen

De bron is gestructureerd per refertemaand. Er is een lijn voor elke maand waarin er recht was op kinderbijslag.

Bijvoorbeeld: Wanneer een kind binnen één jaar recht geeft op 10 maanden kinderbijslag, dan zullen er 10 lijnen aanwezig zijn.

Internationale compatibiliteit

/