Service Desk

De Service Desk is het centrale inlichtingenpunt voor al uw vragen over de KSZ en de door haar aangeboden diensten. U kunt de Service Desk contacteren op werkdagen (van maandag tot vrijdag) van 8 uur tot 16 uur 30. Hij is niet beschikbaar op zaterdagen, zondagen en feestdagen. 

U kunt contact opnemen met de Service Desk

  • via telefoon op het nummer 02-741 84 00 tussen 8 uur en 16 uur 30 op werkdagen
  • via e-mail op het adres: servicedesk@ksz-bcss.fgov.be 
  • via fax op het nummer 02-741 83 00

Opgelet: de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) is de Kruispuntbank Ondernemingen (KBO) niet. Deze laatste instelling behoort tot de FOD Economie. Bel het nummer 02-277 64 00 om de helpdesk van de KBO te bereiken.