Overzicht

Minimale normen

Wat zijn de minimale normen?

De subwerkgroep Policy heeft in samenwerking met de werkgroep 'Informatieveiligheid' minimale normen (MNM) ontwikkeld,  geïnspireerd op de ISO 27000-reeks. Deze MNM hebben tot doel de veiligheidsregels en de controlemiddelen erop te versterken, teneinde het algemene veiligheidsniveau van alle instellingen van sociale zekerheid te verhogen.

De MNM vormen de basis van waaruit de functionaris voor gegevensbescherming het informatieveiligheidsbeleid uitvoert met betrekking tot de hem/haar omringende informatie-systemen en -structuren.

De MNM zijn, waar relevant, vergezeld van aanbevelingen, richtlijnen, verwijzingen en/of procedures gedocumenteerd in beleidslijnen. Deze beleidslijnen worden ter beschikking gesteld als ondersteuning om de functionaris voor gegevensbescherming te begeleiden bij de uitvoering van de MNM en zijn, in tegenstelling tot de MNM, niet bindend.

Structuur van de MNM

De MNM omvatten 10 basisprincipes met betrekking tot informatiebeveiliging die moeten worden nageleefd.(bijlage A van de 10 basisprincipes).

1. Overzicht en Definities

2. Minimale Normen

Beleidslijnen

Bijkomende documenten

Externe inspiratiebronnen

Sensibiliseringsinitiatieven

https://www.cybersimpel.be/nl

https://www.safeonweb.be/nl

http://www.childfocus.be/nl/preventie/clicksafe-veilig-internetten

Centrum voor Cybersecurity België (CCB)

http://www.ccb.belgium.be/nl

https://cert.be/nl

Organisaties

https://www.iso.org/isoiec-27001-information-security.html

https://cybersecurity.isaca.org/

http://csrc.nist.gov/publications/PubsSPs.html

https://www.enisa.europa.eu/

http://crisiscentrum.be/nl